Zrównoważony rozwój

mieszkanie na kredyt

Podstawowym kryterium myślenia o biznesie powinna być jego pożyteczność – czy to, co robimy, autentycznie służy. W ANG, budując etyczny i pożyteczny biznes, staramy się jednocześnie budować kapitał społeczny. Chcemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami. Angażować się w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego, tak aby zmieniać świat na lepsze. Działania realizujemy zarówno poprzez naszą Fundację „Nienieodpowiedzialni”, jak i za pośrednictwem ANG.

W czerwcu 2020 roku zostaliśmy wyróżnieni międzynarodowym certyfikatem B Corp. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które nie tylko deklarują odpowiedzialność, ale całą swoją działalnością udowadniają swój pozytywny wpływ na otoczenie.

Zobacz jak to robimy.

Etyka

Raport zrównoważonego rozwoju

Fundacja Nienieodpowiedzialni

Dobroczynność

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

Obsługa Klienta w PMJ