O nas

ANG Odpowiedzialne Finanse to społeczność ekspertów, ekspertek i osób eksperckich wspierających od 2010 r. klientów, klientki i osoby klienckie w zakresie pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego w oparciu o zasady etycznej sprzedaży oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W sieci ANG działa 1 300 osób w blisko 400 lokalizacjach na terenie całej Polski, które pomagają w odpowiedzialnym wyborze produktów i usług finansowych.

ANG jest jedyną dużą organizacją w branży finansowej w Polsce działającą na zasadach akcjonariatu pracowniczego (ponad 60% akcji w rękach współpracowników, współpracowniczek i osób współpracujących) oraz pierwszą z certyfikatem B Corp.
Z inicjatywy ANG działa Fundacja Nienieodpowiedzialni, której celem jest promocja zrównoważonego, odpowiedzialnego, zaangażowanego społecznie biznesu. Fundacja prowadzi również działania związane z niesieniem pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych. 

Nasza historia

Zarząd

Manifest – Misja i wizja

Strategia

Zespół

Nagrody i Wyróżnienia

Partnerstwa

Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych:

Dział I: Rejestr pośredników kredytu hipotecznego: RPH002046
Dział II: Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego: RPK044792
Rejestr pośredników dostępny jest na stronie: www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo.
Polisa OC: TUZ KOR0005175 wystawiona przez TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0001091847
NIP: 5214059967
REGON: 527971780
Kapitał zakładowy 2 400 000,00 zł.