Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie, które pozwoli zabezpieczyć Ciebie i Twoją rodzinę na wypadek śmierci, inwalidztwa lub poważnych zachorowań.

Życie „pisze” różne scenariusze. Choć wierzymy, że my i nasi bliscy będziemy w dobrej kondycji, by spełniać marzenia i cieszyć się dobrym zdrowiem przez długi lata, to nie zawsze wszystko układa się zgodnie z planem. Dlatego też dobrze być przygotowanym na inny scenariusz, tak na wszelki wypadek. Jak to zrobić? Warto zadbać o ubezpieczenie, które wesprze nas i rodzinę na wypadek śmierci, inwalidztwa lub poważnych zachorowań. Dzięki temu zabezpieczymy finansowo bliskich, gdy sami już nie będziemy mogli o nich dbać.

Dlaczego osoba, która posiada ubezpieczenie na życie jest w stanie skutecznie zabezpieczyć przyszłość bliskich? Odpowiedź na powyższe pytanie uzyskamy rozkładając polisę na czynniki pierwsze. To pozwoli nam dowiedzieć się, kiedy powinniśmy zostać posiadaczami ubezpieczenia na życie i zdrowie. Wskażemy także, co obejmuje taka polisa, jak również na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie dla całej rodziny. Odpowiemy też na pytanie czy można mieć więcej niż jedną polisę na życie… ale zacznijmy od początku.

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Polisa na życie to produkt finansowy, którego wykupienie zapewnia wsparcie finansowe nam lub biskim osobom na wypadek śmierci, nieszczęśliwego wypadku albo dożycia określonego wieku. Umowa ubezpieczeniowa zobowiązuje ubezpieczyciela do konkretnych świadczeń na rzecz osoby ubezpieczonej lub beneficjentów. W zależności od wykupionego pakietu i zakresu świadczeń może być to wypłata konkretnej kwoty albo renty, ale nie tylko.

Dobre ubezpieczenie na życie, czyli jakie?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele ubezpieczeń na życie czy też na życie i zdrowie. Wybór tego, które będzie dobre dla nas czy naszej rodziny może nie być taki łatwy. Jeśli nie chcemy mierzyć się z tym wyzwaniem sami, zawsze możemy skorzystać ze wsparcia eksperta ubezpieczeniowego. Taka osoba, nie tylko przedstawi nam dostępne opcje z różnych towarzystw ubezpieczeniowych, ale także podpowie co wziąć pod uwagę, by dane ubezpieczenie odpowiadało naszym potrzebom. O czym mówimy? Myśląc o ubezpieczeniu na życie, które będzie dobre dla nas powinniśmy spojrzeć na dotychczasowy styl funkcjonowania. Będziemy wówczas w stanie określić, czy potrzebujemy ochrony, która działa wyłączenie na terenie Polski czy także poza granicami kraju. Najlepiej jak to możliwe określimy też jaki zakres ubezpieczenia będzie dla nas najlepszy np. czy chcemy być objęci leczeniem szpitalnym, czy i z jakiego powodu ma być wypłacana renta.

„Sięgamy po polisę wtedy, kiedy chcemy czuć się bezpiecznie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Do takich sytuacji należy na przykład uszczerbek na zdrowiu doznany w wyniku wypadku. Wówczas, mając polisę na zdrowie, ubezpieczyciel wypłaci nam środki na leczenie, hospitalizację. Warto także mieć na uwadze fakt, że polisa chroni nie tylko nas, ale również naszych bliskich. Tutaj mówimy o zdarzeniu pewnym, tylko nieznanym nam w czasie. Jeśli nas już zabraknie, wsparcie pieniężne zostanie wypłacone osobie uposażonej, którą wskazaliśmy w polisie” – wyjaśnia Anna Wąsik, Ubezpieczenia na życie w ANG Odpowiedzialne Finanse.

Jedna cena, różny zakres ochrony

Nie jest tajemnicą, że na rynku mamy wiele towarzystw ubezpieczeniowych, które konkurują ze sobą ofertami. To sprawia, że choć cena ubezpieczenia może być zbliżona lub identyczna, zakres naszej ochrony oraz wysokość sum będzie różna.

„Różnic w polisach na życie może być wiele. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają wewnętrzne regulacje dotyczące takich obszarów jak poważne zachorowanie. Warto zatem spojrzeć i dokładnie przenalizować tabele, w których opisane są uszczerbki na zdrowiu i wysokość świadczenia. Sprawdzić czy wypłaty są zależne np. od procentu naszego uszczerbku. Proponuję zapoznać się z tzw. wyłączeniami, które zawierają konkretne sytuacje, gdzie środki nie zostaną wypłacone” – wyjaśnia Anna Wąsik, Ubezpieczenia na życie w ANG Odpowiedzialne Finanse.

Jak wykupić ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie warto zawrzeć przez pośrednika finansowego. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi uzyskasz dostęp do różnorodnych ofert, różniących się zakresem ubezpieczenia i ceną. Ubezpieczenia za tę samą cenę mogą się bardzo różnić sumą ubezpieczenia, zakresem i opcjami dodatkowymi. Jeśli Twoje oczekiwania odbiegają od standardowych umów ubezpieczenia, znajdziemy Ci korzystne rozwiązanie, które może być oferowane tylko przez określone towarzystwo.

Porozmawiamy o Twoich oczekiwaniach, potrzebach i możliwościach w zakresie ubezpieczenia, aby skoncentrować się na tym, co należy ubezpieczyć, a jakie elementy ubezpieczenia są zbędne, by nie generować niepotrzebnych kosztów.

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie dobierzemy rozwiązanie ubezpieczeniowe obejmujące wszystkie potrzebne elementy, za najniższą składkę. 

Pytania i odpowiedzi

Podstawowy zakres ubezpieczenia na życie obejmuje śmierć ubezpieczonego. To oznacza, że w przypadku jego śmierci osoby wskazane na polisie otrzymają świadczenie w wysokości takiej na jaką był on ubezpieczony. Taka polisa stanowi zabezpieczenie finansowe dla osób, które w razie śmierci bliskiej osoby otrzymają pieniądze np. na spłatę kredytów bądź na bieżące rachunki.

Odpowiedź na to pytanie nie należy do łatwych. Sami powinniśmy zdecydować o tym, czy patrząc na nasz bieżący styl życia i zobowiązania rodzinne warto, abyśmy mieli polisę na życie i zdrowie. Niemniej trzeba wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe polisy na życie kierują do osób powyżej 18 roku życia. Ubezpieczenie na zdrowie dostępne jest już nawet dla niemowlaków. Bez wątpienia warto rozważyć zakup polisy, gdy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i życie nie tylko swoje – bo jeśli nas zabraknie, nasi bliscy otrzymają środki z polisy.

Wykonanie badań lekarskich jest wymagane w konkretnych sytuacjach. I tak, na badania zapraszane są na przykład osoby, które niedawno przeszły choroby, operacje, a także ci, którzy wnioskują o wysokie sumy ubezpieczenia. Chodzi głównie o sumy ubezpieczenia powyżej 500 000 zł.

Tak. Możemy kupić polisę rodzicom, chrześniakom, czy zupełnie obcej osobie. Wówczas to my będziemy tzw. ubezpieczającym i po naszej stronie jest opłacenie składki. W takiej sytuacji podpisywana jest umowa pomiędzy trzema stronami: ubezpieczającym – nami, ubezpieczonym – osobą, którą chcemy ubezpieczyć i towarzystwem ubezpieczeniowym.

Myśląc o wyborze ubezpieczenia na życie i zdrowie dla całej rodziny zwrócić uwagę na zakres ochrony – czy jest on adekwatny do bieżącego stylu życia i potrzeb poszczególnych członków rodziny. Dodatkowo powinniśmy wziąć pod uwagę także wysokość sumy ubezpieczenia. Myśląc o ubezpieczeniu dla siebie i swoich bliskich dobrze jest skorzystać ze wsparcia eksperta ubezpieczeniowego, który podpowie na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę.

Tak. Możemy na przykład posiadać ubezpieczenie grupowe, które wykupuje nam pracodawca, a także ubezpieczenie indywidualne.

Oczywiście można dokupić umowy dodatkowe takie jak, np. poważne zachorowania, pobyty w szpitalu, inwalidztwo czy niezdolność do pracy. W przypadku tych umów świadczenie będzie wypłacane osobie ubezpieczonej w przypadku gdy wystąpią problemy ze zdrowiem. Na rynku mamy dostępne także opcje dodatkowe, takie jak rehabilitacja czy pakiety medyczne.

Na wysokość składki wpływa wiele parametrów. Składka ubezpieczenia na życie zależy przede wszystkim od wieku, sumy ubezpieczenia, okresu trwania polisy, wykonywanego zawodu oraz stanu zdrowia osoby, która chce zawrzeć polisę na życie. Nie bez znaczenia pozostaje także zakres ochrony i to, czy polisa jest rozszerzona o poważne zachorowania (np. udar, nowotwór), pobyt w szpitalu czy choćby niezdolność do pracy czy jej utrata.

Do zawarcia polisy wystarczy dowód osobisty, jeśli będzie taka potrzeba towarzystwo może poprosić o kopię badań lekarskich lub skierować Cię na badania w celu przyjęcia do ubezpieczenia. W przypadku braku przeciwskazań otrzymasz od nas gotową polisę ubezpieczeniową, którą wygodnie opłacisz przelewem bankowym, z odroczonym terminem płatności.

Przed zakończeniem terminu ochrony przypomnimy Ci o konieczności wznowienia ubezpieczenia.