Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz może zawierać inne dobrowolne ubezpieczenia taki jak: autocasco, assistance, NNW, ubezpieczenie szyb.

Jesteś właścicielem samochodu, ciągnika rolniczego, przyczepy, motoroweru lub innego pojazdu mechanicznego, który porusza się po drodze? Jeśli tak, to spoczywa na Tobie obowiązek posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego. Polisy, która związana jest z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych. Na czym polega ubezpieczenie komunikacyjne? Jak kształtują się ceny ubezpieczenia auta i co ma na nie wpływ? Przyjrzyjmy się temu tematowi.

Co obejmuje ubezpieczenie komunikacyjne?

Ubezpieczenie komunikacyjne obejmują pakiet ubezpieczeń związanych z posiadanym autem. Tym mianem określane jest najczęściej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz może zawierać inne dobrowolne ubezpieczenia taki jak: autocasco, assistance, NNW, ubezpieczenie szyb.

Co wchodzi w skład ubezpieczeń komunikacyjnych?

  • Odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu (OC),
  • Autocasco/ Miniscasco (AC),
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu,
  • assistance, czyli pomoc w drodze
  • szyby,
  • opony.

Ubezpieczeniem OC objęte są zarówno szkody związane z ruchem pojazdu, jak i te, które powstały podczas wsiadania/wysiadania, załadunku/rozładunku oraz zatrzymania i postoju pojazdu mechanicznego.

Od czego zależy składka ubezpieczenia komunikacyjnego?

Pytanie o wysokość składki ubezpieczenia komunikacyjnego oraz to, jakie elementy mają na nią wpływ należy do jednego z bardziej popularnych. W końcu każdy z nas chce wiedzieć, ile będzie musiał zapłacić za ubezpieczenie samochodu czy innego pojazdu mechanicznego, którym chce poruszać się po drogach. Otóż wpływ na wysokość składki ma bardzo wiele czynników, są to między innymi: lokalizacja, wiek właściciela, pojemność silnika, marka, model, wartość pojazdu, rok produkcji, okres posiadania uprawnień, ale przede wszystkim historia szkodowości w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG). Tak naprawdę tych zmiennych może być nawet ponad 50. Dlatego tak różne mogą być składki nawet dla tego samego pojazdu tylko z innego roku produkcji czy osób w tym samym wieku.

Składka, którą będziemy zobligowani zapłacić za ubezpieczenie komunikacyjne odnosi się do dwóch obszarów. Jednym z nich jest oczywiście rodzaj auta czy innego pojazdu mechanicznego. Co w praktyce oznacza, że brany jest pod uwagę model, wiek, wersja pojazdu. Istotnym obszarem, który wpływa na wysokość składki ubezpieczenia komunikacyjnego jest to, kto jest właścicielem auta i wykupuje polisę. Pod uwagę brane są między innymi wiek kierowcy, jego doświadczenie, ale także lokalizacja, w której rejestruje auto. Niemniej nie każdy wie, że decydującym czynnikiem, który wpływa na cenę ubezpieczenia komunikacyjnego jest tzw. historia szkodowości oraz zakres polisy. Historia szkodowości to nic innego jak to czy dany właściciel auta miał stłuczki czy nie, jeśli tak – ile. Stąd, zanim ubezpieczyciel przedstawi nam ofertę, weryfikuje szkodowość w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym – instytucji, która zajmuje się gromadzeniem danych o zawartych polisach OC i AC na każdy pojazd, raportowaniem szkód w ramach polis OC i AC, a także wypłatą odszkodowań, świadczeń na rzecz poszkodowanych w wypadkach czy kolizjach, w których nie było sprawcy lub sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, jest nieznany lub nie dopełnił obowiązku zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC” – wskazuje Karolina Trzeciakiewicz, Wsparcie Ekspertów – ubezpieczenia majątkowe.

Co, jeśli nie wykupimy polisy OC? Z jakimi konsekwencjami powinniśmy się liczyć, jeśli nie mamy ubezpieczenia komunikacyjnego?

Z tytułu braku OC UFG nakłada kary sięgające nawet kilku tysięcy złotych w zależności od rodzaju pojazdu i okresu przerwy w ubezpieczeniu.

Brak obowiązkowego OC może wiązać się z bardzo przykrymi konsekwencjami. Po pierwsze, jeśli dana osoba nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażona jest na to, że jeśli spowoduje wypadek lub kolizję z własnego budżetu będzie zmuszona wypłacić osobie poszkodowanej odszkodowanie. Po drugie, za brak OC grożą konkretne kary finansowe. Jakie? Wysokość kary zależy od rodzaju pojazdu, ale także okresu pozostania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym. Jak to wygląda w liczbach? Kara za brak OC dla samochodu osobowego wynosi równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku samochodów ciężarowych, autobusów czy ciągników samochodowych mowa jest już o 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Końcowa wartość kary uzależniona jest od tego, jak długo dany pojazd nie był objęty ochroną ubezpieczeniową. Jeśli mniej niż 3 dni to mówimy o 20 proc. opłaty karnej, ale jeśli wyniósł powyżej 14 dni to już zapłacimy 100 proc. opłaty karnej – dziś to kwota rzędu nawet 5600 zł” – wylicza Karolina Trzeciakiewicz z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Warto wiedzieć, że zarówno wysokość kar, jak i tryb ich nakładania czy dochodzenia są określone przez prawodawcę. Szczegółowe informacje zawarte są w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, zatem nie podlegają negocjacjom.

Jak wykupić ubezpieczenie komunikacyjne?

Ubezpieczenie warto zawrzeć przez pośrednika ubezpieczeniowego. Przeprowadzimy szczegółową ocenę Twoich potrzeb w zakresie ubezpieczenia, aby skoncentrować się na tym, co należy ubezpieczyć, a jakie elementy ubezpieczenia są zbędne, by nie generować niepotrzebnych kosztów. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi uzyskasz dostęp do różnorodnych ofert, różniących się zakresem ubezpieczenia i ceną. Ubezpieczenia za tę samą cenę mogą się bardzo różnić sumą ubezpieczenia, zakresem i opcjami dodatkowymi. Jeśli Twoje potrzeby są specyficzne i odbiegają od standardowych umów ubezpieczenia, znajdziemy Ci korzystne rozwiązanie ubezpieczeniowe, które może być oferowane tylko przez określone towarzystwo. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych taryfy towarzystw ulegają częstym zmianom, stąd pośrednik potrafi znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie w danym dniu.

Warto podkreślić, że na wysokość składki ma wpływ wiele elementów, a najważniejsze z nich, to: rodzaj, wiek i wartość pojazdu, wiek kierowcy, liczba lat bezszkodowej jazdy, miejsce rejestracji pojazdu oraz zakres polisy.

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie dobierzemy rozwiązanie ubezpieczeniowe obejmujące wszystkie potrzebne elementy, za najniższą składkę. 

Jakie dokumenty przygotować?

Oprócz dowodu osobistego będą potrzebne dokumenty dotyczące samochodu, takie jak dowód rejestracyjny i/lub umowa zakupu. Polisę można otrzymać od ręki lub zawrzeć zdalnie na odległość, a następnie wygodnie opłacić przelewem bankowym, z odroczonym terminem płatności.
Przed zakończeniem terminu ochrony przypomnimy Ci o konieczności wznowienia ubezpieczenia.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku ubezpieczenia AC najistotniejszy jest zakres, czyli: wariant likwidacji szkody (części oryginalne czy zamienniki), wykupienie amortyzacji części, udziały własne. Z kolei w Assistance istotnymi parametrami są limity holowania oraz możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego w przypadku awarii bądź wypadku a nawet możliwość skorzystania z hotelu w podróży.

Najbardziej popularnym terminem obowiązywanie umowy jest rok. Na ryku dostępne są także umowy krótkoterminowe, ale te w dużej mierze dotyczą pojazdów wolnobieżnych i historycznych.

By wybrać ubezpieczenie komunikacyjne, które będzie chroniło nas na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń na drodze, warto skorzystać z pomocy eksperta ubezpieczeniowego. Dlaczego? Bo ma on dostęp do ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych, stąd pomoże nam dobrać taką polisę, która będzie idealna dla nas. Do tego, pomoże w kwestiach formalnych czy też wyjaśni wszelkie wątpliwości.

Tak, umowy OC zwykle wznawiają się automatycznie na kolejny rok. Niemniej są sytuacje, gdy owa zasada nie zadziała. Kiedy? Jeśli nie została opłacona polisa lub rata. Innym przykładem jest sytuacja, kiedy nastąpiła sprzedaż pojazdu. Oczywiście wznowienie nie będzie miało miejsca także wtedy, gdy zostało złożone wypowiedzenie polisy, o ile miało to miejsce nie później niż dzień przed końcem ochrony.

Ubezpieczenie komunikacyjne można wypowiedzieć mailem, faksem lub listownie (obowiązuje data stempla pocztowego). Wypowiedzenie powinno mieć miejsce nie później niż na dzień przed kolejnym okresem rozliczeniowym.

Sumy gwarancyjne w OC określają limity odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC. I tak w przypadku szkód na osobie górny limit wynosi równowartość 5,21 mln euro na jedno zdarzenie bez względu na liczbę poszkodowanych. W przypadku szkód w mieniu to równowartość 1,05 mln euro na jedno zdarzenie bez względu na liczbę poszkodowanych.

Warto wiedzieć, że we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej możemy poruszać się na polisie OC. Szczegółowe informacje na temat sumy gwarancyjnej w OC znajdują się w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz dyrektywach unijnych.

Na cenę ubezpieczenia komunikacyjnego ma wpływ szereg elementów. Jedne odnoszą się do pojazdu – wiek, rodzaj, marka. Pozostałe dotyczą kierowcy – wiek, lokalizacja i stylu jazdy, czyli tego czy, a jeśli tak, jakie wypadki i kolizje spowodował i samego zakresu ubezpieczenia, czyli np. wariantu likwidacji szkody w AC.

Nie, autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Nie mamy obowiązku jego posiadania, ale warto je mieć. Dlaczego? Bo zapewnia ochronę pojazdowi wraz z jego wyposażeniem na wypadek zdarzeń losowych. Chodzi zarówno o zniszczenie, uszkodzenie, jak również utrata i kradzież pojazdu.

Ubezpieczanie AC, czyli autocasco to polisa dobrowolna. Ustawodawca nie wymaga, abyśmy posiadali ten rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego, niemniej warto je wykupić. Dlaczego? Otóż posiadając AC mamy gwarancję wypłaty odszkodowania w różnych sytuacjach losowych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć lub się przed nimi uchronić, bo mogą zdarzyć się z powodu działania osób trzecich albo nas samych, jak np. zarysowanie auta o drzwi garażowe lub bramę wjazdową. I tak AC gwarantuje wypłatę odszkodowania, jeśli będzie miała miejsce szkoda częściowa lub całkowita z naszej winy, ale także w sytuacji działania sił natury, aktów wandalizmu a nawet kradzieży.

W związku z tym, że autocasco jest polisą dodatkową, czyli jej zakres może być różny w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, wybierając AC warto skorzystać z pomocy eksperta ubezpieczeniowego. Dzięki temu, że jako pośrednik ubezpieczeniowy ma on wgląd w oferty różnych towarzystw, pomoże nam dobrać AC najlepsze dla nas i naszego auta czy innego pojazdu mechanicznego.

Poza obowiązkowym OC warto pomyśleć także o ubezpieczeniach dodatkowych. Jakich? W pierwszej kolejności warto rozważyć zakup polisy autocasco, bo dzięki temu mamy gwarancję wypłacenia odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu, ale także w przypadku wystąpienia szkody częściowej czy całkowitej, jak np. zarysowanie auta o drzwi garażowe. Dzięki temu ani kosztów ewentualnych napraw ani zakupu nowego auta (gdy poprzednie zostało ukradzione) nie będziemy ponosić z własnego budżetu.

Dodatkowo warto rozważyć rozszerzenie AC o ubezpieczenie szyb, które opiewa na oddzielną sumę ubezpieczenia i w przypadku uszkodzenia gwarantuje wymianę lub naprawę szyby na zamienniki bez utraty zniżki w AC. Należy jednak zaznaczyć, że szyba wymieniana jest w zakładzie wyznaczonym przez TU i na zamiennik, a nie na oryginalną szybę w autoryzowanym salonie dilerskim.

Bardzo praktyczne jest też posiadanie assistance w razie awarii na trasie lub wypadku auta, albo chociażby rozładowania akumulatora. W ramach takiego ubezpieczenia mamy zapewnione holowanie pojazdu, pojazd zastępczy a nawet nocleg w hotelu.

Szkoda całkowita – pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy lub jej koszty przekraczają pewien procent (najczęściej próg 70%) wartości pojazdu w dniu likwidacji szkody. Szkoda częściowa – uszkodzenie pojazdu w stopniu umożliwiającym jego naprawę a jej koszt nie przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody.