Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

ANG Odpowiedzialne Finanse razem z Santander Bank Polska, Bankiem BNP Paribas oraz Federacją Konsumentów, zapoczątkowała inicjatywę, której celem jest zmiana podejścia do klienta w branży finansowej.

– Jednym z największych wyzwań branży finansowej i całego biznesu jest odpowiedzialna sprzedaż – taka, dzięki której klient otrzymuje za godziwą cenę produkt, którego naprawdę potrzebuje, który rozumie i na który go stać. Instytucje finansowe mają szczególnie wrażliwą rolę w naszym życiu, dlatego musimy w sposób szczególny dbać o dobro klienta. Temu właśnie służy Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży – mówi Artur Nowak-Gocławski, Prezes Zarządu, ANG Odpowiedzialne Finanse.

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży powstała jako odpowiedź na występujące w branży finansowej nieprawidłowości i pomysł na to, jak im przeciwdziałać.

Instytucjom finansowym tworzy ramy odpowiedzialności wobec konsumenta, stawia wymagania dotyczące podejmowania konkretnych działań, wykraczających ponad wymagania określone przez prawo i zachęca do ciągłego doskonalenia się w tym obszarze.

Dla konsumenta ma być rekomendacją i potwierdzeniem, że Sygnatariusz Deklaracji, to instytucja sprzedająca swoje produkty i usługi w sposób odpowiedzialny.

Patronat nad inicjatywą objął Związek Banków Polskich, Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska.

Dlaczego odpowiedzialna sprzedaż jest dla nas ważna?

Nie tolerujemy misselingu, który rozumiemy jako sytuacje, gdy ktoś sprzedaje Ci coś, czego nie potrzebujesz, na co Cię nie stać, czego nie rozumiesz i za niegodziwą cenę. Nie mamy tzw. planów sprzedaży, co powoduje, że nasi eksperci, nie muszą stosować misselingu, aby otrzymać prowizję. Szkolimy naszych ekspertów, badamy satysfakcję klientów i stworzyliśmy program etyczny, o którym można przeczytać tutaj.

W 2020 r. przeszliśmy szczegółowy audyt przeprowadzony przez KPMG, podczas którego sprawdzane było to w jaki sposób szkolimy naszych ekspertów, obsługujemy reklamacje, jak upewniamy się, że klient rozumie ryzyka związane ze sprzedawanym przez nas produktem. Otrzymaliśmy pozytywny wynik audytu i możemy posługiwać się znakiem „Sygnatariusz Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży”.

W listopadzie 2022 roku audyt KPMG został ponowiony, i tym razem otrzymaliśmy pozytywny wynik. 


Zasady Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży:

  1. Oferować produkty przejrzyste, zrozumiałe i proste.
  2. Sprzedawać produkty dopasowane do potrzeb i możliwości konsumenta, dbając o jego bezpieczeństwo.
  3. Sprzedawać produkty za godziwą cenę.
  4. Umożliwiać proste, sprawne i skuteczne zgłaszanie skarg.
  5. Dbać szczególnie o bezpieczeństwo konsumentów z grup wrażliwych społecznie.
  6. Traktować wszystkich konsumentów z szacunkiem, zapewniając najwyższą jakość obsługi.
  7. Promować produkty w sposób transparentny i rzetelny.
  8. Słuchać i uwzględniać głos konsumentów przy podejmowaniu działań.
  9. Edukować konsumentów i innych uczestników rynku.

Jak przystąpić?

Aby zostać Sygnatariuszem Deklaracji konieczne jest przeprowadzenie niezależnego audytu dotyczącego m.in. zasad i reguł, konstrukcji oraz oferowania swojej oferty, a także przejrzystości komunikacji z klientami.

Kontakt:

Michał Herde, Federacja Konsumentów, m.herde@federacja-konsumentow.org.pl
Jolanta Grabowska, Fundacja Nienieodpowiedzialni, jolanta.grabowska@nienieodpowiedzialni.pl

Więcej informacji na stronie: odpowiedzialnasprzedaz.pl