Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – dlaczego warto je mieć? Życie pisze różne scenariusze, nie każdy z nich jest pozytywny. Warto mieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, bo obejmuje ono ochronę naszego zdrowia i życia. Ubezpieczenie pozwoli na przykład na uzyskanie kwot niezbędnych do rehabilitacji po urazach spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. Ale nie tylko. Więcej w poniższym tekście.

Czym jest ubezpieczenie NNW?

To rodzaj ubezpieczenia osobowego, które swoją ochroną obejmuje zdrowie i życie. W przeciwieństwie do innych rodzajów polis, NNW nie może być wykupione w celu zabezpieczenia mienia. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może być uzupełnieniem już posiadanej polisy, rozszerzając zakres dotychczasowej ochrony. Możesz więc je wykupić np. na czas wyjazdu turystycznego lub regularnie opłacać składki, aby zabezpieczyć się w razie wystąpienia niezależnych od Ciebie zdarzeń losowych. Ubezpieczeniem NNW może być objęte także dziecko.

Ubezpieczenia mają przede wszystkim chronić nas i naszych bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, do których może dojść w życiu prywatnym czy zawodowym. Szczególnym rodzajem ubezpieczenia jest NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieprzewidzianych wypadków, do których każdego dnia dochodzi na całym świecie. Jest ono ubezpieczeniem dobrowolnym. Najczęściej odnosi się do dwóch zakresów – osobistego oraz komunikacyjnego. W przypadku tego pierwszego mowa o NNW w życiu prywatnym, ale także NNW szkolnym dla dziecka przedszkolnego i szkolnego oraz studenta.” – wyjaśnia Karolina Trzeciakiewicz, zespół wsparcia ekspertów – ubezpieczenia.

Na co pozyskamy środki z ubezpieczenia NNW?

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłacenie środków w przypadku poniesienia uszczerbków na zdrowiu czy śmierci w wyniku wypadku. W zależności od pakietu odszkodowanie NNW może pokrywać m.in.: pomoc medyczną, pobyt i opiekę w szpitalu, rekonwalescencję, rehabilitację, pomoc finansową w przypadku niezdolności do pracy.

„Zaletą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest szeroki zakres ochrony, dzięki temu polisę możemy dopasować do naszego stylu życia oraz indywidualnych potrzeb. Polisa NNW wydaje się być wręcz niezastąpiona, jeśli trzeba będzie pokryć koszty leczenia, rehabilitacji, ale także wizyt lekarskich w domu czy specjalistycznych zabiegów lekarskich. Nie można nie docenić jej w sytuacji trwałej utraty zdolności do pracy” – wylicza Karolina Trzeciakiewicz z zespołu wsparcia ekspertów – ubezpieczenia.

Kiedy zdecydować się na ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne. To Ty decydujesz o tym, czy chcesz je posiadać. Większości zdarzeń losowych nie można przewidzieć, aby móc ich uniknąć. Jeśli sami jesteśmy bardzo ostrożni, to możemy ulec wypadkowi w wyniku działania innej osoby. Możliwych scenariuszy jest wiele – od oblodzonych schodów zimą po potrącenie na pasach dla pieszych. W zależności od wariantu, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków może działać np. w drodze do pracy/ szkoły i z powrotem, możemy też zostać objęci całodobową ochroną. Posiadając NNW zminimalizujesz finansowe skutki wystąpienia niezależnych od Ciebie zdarzeń. W sytuacji, w której każdy członek rodziny posiada ubezpieczenie, gdybyś któryś z nich doznał uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie.

„Na ubezpieczenie NNW można zdecydować się w dogodnym dla siebie terminie, choć oczywiście wyraźnie widzimy tak zwane piki, kiedy to zainteresowanie nimi wzrasta. I tak na przykład po NNW szkolne rodzice chętnie sięgają na przełomie sierpnia i września, by zabezpieczyć swoje pociechy na wypadek zdarzeń, do których może dojść w placówkach edukacyjnych, w drodze do i z. Tu warto jednak pomyśleć o pełnej ochronie, by ubezpieczenie NNW chroniło dziecko 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, bo przecież do nieszczęśliwego zdarzenia może również dojść w weekend w trakcie gry w piłkę czy jazdy na rowerze. Zauważamy także, że po NNW sięgamy chętnie na przełomie roku, by w nowy rok wejść z pakietem ochrony. Wówczas przez kolejnych 12 miesięcy nie musimy przejmować się tym, czy jeśli dojdzie do zdarzenia losowego w wyniku, którego doznamy uszczerbku na zdrowiu, będziemy mieli środki na np. rehabilitację itd.” – wskazuje Karolina Trzeciakiewicz.

Kiedy nie zadziała polisa NNW?

Polisa NNW nie zadziała w przypadku np. chorób albo skutków niewłaściwego leczenia, wypadku w wyniku popełnienia przestępstwa lub próby samobójczej. Jeżeli chodzi o NNW, ubezpieczenie jest formą wsparcia finansowego na wypadek wystąpienia zdarzeń, których nie można przewidzieć. Na wypłatę odszkodowania nie możesz więc liczyć, np. jeśli do zdarzenia, w którym doznałeś uszczerbku na zdrowiu doszło kiedyś byłeś pod wpływem alkoholu.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona również wtedy, gdy do wypadku doszło pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Ubezpieczenie NNW nie zadziała także, kiedy Twoje zdrowie ucierpiało z powodu zaniedbania lub było następstwem choroby przewlekłej.

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków – jaki zakres ochrony wybrać?

Mimo że istnieją konkretne przypadki, które wykluczają z możliwości wypłaty odszkodowania, to nie znaczy, że nie możesz liczyć na kompleksową ochronę. Jeżeli uprawiasz ryzykowne dyscypliny sportowe, możesz rozszerzyć pakiet w tym zakresie. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków to produkty bardzo elastyczne, które dają wiele możliwości konfiguracji. Wszystko zależy jednak od wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego i znalezienia oferty, która wyróżnia się korzystnymi warunkami współpracy i odpowiada Twoim potrzebom.

Jak wykupić ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie warto zawrzeć przez pośrednika finansowego. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi uzyskasz dostęp do różnorodnych ofert, różniących się zakresem ubezpieczenia i ceną. Ubezpieczenia za tę samą cenę mogą się bardzo różnić sumą ubezpieczenia, zakresem i opcjami dodatkowymi. Jeśli Twoje potrzeby są specyficzne i odbiegają od standardowych umów ubezpieczenia, znajdziemy Ci korzystne rozwiązanie ubezpieczeniowe, które może być oferowane tylko przez określone towarzystwo.

Przeprowadzimy szczegółową ocenę Twoich potrzeb w zakresie ubezpieczenia, aby skoncentrować się na tym, co należy ubezpieczyć, a jakie elementy ubezpieczenia są zbędne, by nie generować niepotrzebnych kosztów. Na wysokość składki mają wpływ elementy takie jak: wykonywany zawód lub dyscyplina sportu, jaka jest uprawiana.

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie dobierzemy rozwiązanie ubezpieczeniowe obejmujące wszystkie potrzebne elementy, za najniższą składkę. 

Jakie dokumenty przygotować?

Do zawarcia polisy wystarczy jedynie dowód osobisty. My zajmiemy się przygotowaniem polisy w wersji drukowanej lub otrzymasz link do zawarcia polisy online, którą wygodnie opłacisz przelewem bankowym, z odroczonym terminem płatności. Dzięki temu oszczędzasz czas konieczny na znalezienie najkorzystniejszej opcji ubezpieczenia NNW. Przejmiemy na siebie także dopełnienie kwestii formalnych, a Twoim zadaniem będzie jedynie uzupełnienie i podpisanie dostarczonego formularza.

Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków może zawrzeć osoba pełnoletnia. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego górny próg wiekowy może być różny, choć często wynosi on 70 lat. Ubezpieczeniem NNW można objąć także dziecko, niemniej to rodzic lub opiekun zawiera umowę.

Ubezpieczenie NNW chroni nasze życie i zdrowie, a to w praktyce oznacza, że w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia i jego następstw ubezpieczyciel wypłaci nam środki z polisy. Niemniej, aby mieć 100 procentową pewność, że ochroną objęte są wszelkie możliwe zdarzenia, które mogą nam się przytrafić, dobrze jest przeanalizować zakres ochrony. Może się okazać, że podstawowa polisa nie będzie pokrywać wszelkich zdarzeń, na których nam zależy. Stąd warto także przeanalizować klauzule dodatkowe. Szczególnie że dziś ochronie mogą podlegać takie zdarzenia jak: udar mózgu, zawał serca, koszty nabycia specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego czy leczenia szpitalnego, ale także koszty przekwalifikowania zawodowego.

W przypadku pytań o Ubezpieczenie NNW warto zgłosić się do eksperta ubezpieczeniowego ANG Odpowiedzialne Finanse. Ma on nie tylko szeroką wiedzę na temat ofert rynkowych, ale także pomaga w analizie OWU, co pomoże Ci dobrać ubezpieczenie najlepsze dla Ciebie.

Zwyczajowo ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. To oznacza, że nie musisz go posiadać, ale warto je mieć. Bo dzięki niemu, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku nie będziesz musiał pokrywać kosztów leczenia czy rehabilitacji w własnego budżetu. Oczywiście pod warunkiem, że wysokość sumy ubezpieczenia zabezpieczy Twoje potrzeby.

Tak, jeśli wykupione przez Ciebie ubezpieczenie NNW zakłada taką opcję. Warto więc wybierając polisę dla siebie skontaktować się z ekspertem ubezpieczeniowym, który podpowie, jakie obszary ochrony będą najlepsze dla Ciebie.

Pytanie o koszty ubezpieczeń należy do niełatwych. Otóż wszystko zależy od tego, na jaką sumę ubezpieczenia chcesz się ubezpieczyć. Tu warto pamiętać, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym większe odszkodowanie za każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu.

Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większe odszkodowanie za każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu. Mechanizm wyliczania środków, które otrzymamy z polisy NNW jest dosyć prosty. Jeśli suma ubezpieczenia NNW wynosi 100 tys. zł, za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu towarzystwo wypłaci 1000 zł.

Jeśli chcesz kupić ubezpieczenie NNW osobiste potrzebny będzie dowód osobisty, bo to za pomocą niego poświadczana jest Twoja tożsamość. Jeśli zaś chcesz kupić NNW samochodowe, poza wspomnianym dowodem osobistym potrzebne będą: prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu.

Na rynku mamy różne oferty ubezpieczeń na wpadek nieszczęśliwych zdarzeń. I tak najczęściej spotykane wypadki i zdarzenia są objęte ochroną w pakiecie podstawowym. Dodatkowo możemy także sięgnąć po pakiety rozszerzone, które zawierają ochronę tych zdarzeń, które mogą być charakterystyczne dla naszego stylu życia.

Skontaktuj się z naszym ekspertem, jeśli chcesz wybrać polisę NNW najlepszą dla siebie.