Ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Ubezpieczenie może obejmować majątek firmy, a także zabezpieczyć przed skutkami nieumyślnie spowodowanych szkód w związku z wykonywaną działalnością.

Bycie przedsiębiorcą, czyli prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej to odpowiedzialność nie tylko za mienie firmy, ale także za pracowników. To także duża odpowiedzialność wobec osób trzecich, partnerów biznesowych czy klientów. Dlatego też, jeśli jesteś przedsiębiorcą, nawet gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, sprawdź, jak dzięki ubezpieczeniu możesz zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych błędów czy trudnych sytuacji. Szczególnie że te zdarzają się nawet największym profesjonalistom.

Ubezpieczenie może obejmować majątek firmy, zabezpieczyć przed skutkami nieumyślnie spowodowanych szkód jak również zadbać o pracowników firmy i ich rodziny w trudnych sytuacjach związanych z wypadkiem czy chorobą.

Czym są ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców to produkt finansowy, który zabezpiecza firmę – niezależnie od jej wielkości – między innymi na wypadek wystąpienia nieszczęśliwego wypadku oraz zdarzeń losowych, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na jej funkcjonowanie. To także zabezpieczenie finansowe na wypadek błędów związanych z wykonywaniem działalności oraz wyraz troski o pracowników, którzy dzięki pracodawcy mogą zyskać dostęp do atrakcyjnej cenowo oferty ubezpieczenia na życie i zdrowie także dla całej rodziny.

„Nie jesteśmy wstanie przewidzieć wszystkich możliwych zdarzeń. Warto jednak odpowiedzieć sobie na takie pytania: Czy jako właściciel sklepu jestem przygotowany na sytuację, w której zostanie zniszczona witryna bądź czy lokal jest ubezpieczony na wypadek włamania, kradzieży czy dewastacji sprzętów? Czy mając firmę produkcyjną maszyny zakupione za gotówkę są objęte ochroną ubezpieczeniową objęte maszyny np. na wypadek awarii, przepięcia czy choćby błędnej obsługi przez pracownika? Czy jestem ubezpieczony na wypadek sytuacji, w której uszkodzeniu uległ wynajmowany przeze mnie sprzęt lub lokal? Czy biorąc udział w postępowaniu przetargowym stać mnie na to, by z bieżących środków pozwolić sobie na zapłatę wadium? Czy jestem przygotowany finansowo na roszczenia zamawiającego dotyczące np. usunięcia wad czy usterek? Takich pytań pojawia się naprawdę wiele. Co możemy zrobić Możemy wykupić polisę dla przedsiębiorców, dzięki której zabezpieczymy firmę na wypadek różnych zdarzeń. Ważne, żeby ochrona uwzględniała specyfikę branży, w której działa dane przedsiębiorstwo” – mówi Karolina Trzeciakiewicz z zespołu wsparcia ekspertów – ubezpieczenia.

Co obejmują ubezpieczenia dla firm?

Ubezpieczenia obejmują np. majątek przedsiębiorstwa (lokale, budynki, środki obrotowe, wyposażenie, maszyny i urządzenia), odpowiedzialność cywilną, ochronę prawną, ochronę przed skutkami cyberataku, ubezpieczenie należności, a także gwarancje ubezpieczeniowe. Te ubezpieczenia chronią majątek firmy przed nieprzewidzianymi skutkami losowymi. Można też wykupić ubezpieczenia dla pracowników i będą to np. ubezpieczenia grupowe na życie oraz pakiety medyczne dla pracowników.

Pracodawca w ramach ubezpieczeń dla przedsiębiorstw może zadbać o swój najważniejszy obszar, czyli pracowników. W jaki sposób? Na przykład zapewniając dostęp do ubezpieczenia na życie i zdrowie, dzięki któremu ochroną mogą być nie tylko osoby zatrudnione, ale również ich całe rodziny.

Anna Wąsik, wsparcie ekspertów – ubezpieczenia

„Ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenia dla pracowników są o wiele korzystniejsze cenowo pod względem zarówno zakresu jak i ceny od ubezpieczeń pakietowych na życie wyliczanych indywidulanie. Warto wiedzieć, że osoby zatrudnione mają do nich dostęp wyłącznie dzięki pracodawcy. W ramach ubezpieczeń grupowych pracodawca może być zwolniony z odprawy pośmiertnej przysługującej rodzinie pracownika po jego śmierci. I co najważniejsze, zapewnienie pracownikom dostępu do ubezpieczeń grupowych czy medycznych to budowanie więzi i wspieranie pracowników w ich codzienności, nie tylko związanej z pracą” – podpowiada Anna Wąsik, wsparcie ekspertów – ubezpieczenia.

Warto wiedzieć, że jedną z najbardziej popularnych form ochrony ubezpieczeniowej, po którą sięgają przedsiębiorca jest OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością. Z jednej strony dzieje się tak dlatego, że Ministerstwo Finansów określa listę zawodów, na których spoczywa obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (np. adwokat, księgowy, lekarz, pośrednik w obrocie nieruchomości). Z drugiej, nawet jeśli na przedsiębiorcach nie spoczywa obwiązek posiadania owej polisy, chcą być spokojni o przyszłość finansową firmy, gdyby okazało się, że będą zobligowani pokryć szkody czy straty powstałe w wyniku prowadzonej działalności.

Jakie mamy rodzaje OC dla przedsiębiorców? W zależności od potrzeb danej firmy, a także specyfiki branży, w której funkcjonuje firma, OC przedsiębiorcy może zostać rozszerzone o dodatkowe klauzule. To w nich jest określony zakres ochrony, którego może potrzebować mała czy duża spółka.

„Jeśli jako przedsiębiorca chcemy zabezpieczyć się na wypadek szkód rzeczowych bądź osobowych, które mogą spotkać pracowników firmy z naszej winy, warto byśmy rozważyli OC pracodawcy. Jeśli jesteśmy producentem danego towaru albo dostawcą danej usługi, która może wyrządzić szkody osobom trzecim, dobrze jest posiadać OC za produkt. Dzięki temu to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu powstałej szkody, co dodatkowo nie obciąża budżetu firmy. Jakie jeszcze inne OC dla przedsiębiorców mamy na rynku?  Nie można zapomnieć o obowiązkowym OC zawodowym, czyli dotyczącym konkretnych profesji.” – podpowiada Karolina Trzeciakiewicz.

Kto musi mieć obowiązkowe OC zawodowe?

Adwokat, architekt, inżynier budownictwa, inspektor nadzoru budowlanego, księgowa, rzeczoznawca majątkowy, ale także pośrednik w obrocie nieruchomościami, doradca podatkowy, lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka – to tylko przykładowe zawody, na których spoczywa obowiązek posiadania OC zawodowego. Jak widać są to te profesje, które wymagają specjalistycznej wiedzy, są wręcz ekspertami w danej dziedzinie, ale mimo to, mogą popełnić błąd. Błąd, w wyniku którego osoba trzecia może doznać uszczerbku na zdrowiu, a nawet stracić życie. Warto wiedzieć, że obowiązek posiadania OC zawodowego regulują rozporządzenia Ministra Finansów, a poszczególnym zawodom przypisane są różne minimalne sumy gwarancyjne. Co to oznacza w praktyce? Suma określa górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela przypadająca na jedno lub wszystkie zdarzenia.

Jakie są konsekwencje braku obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego?

Konsekwencje wynikające z braku obowiązkowego OC zawodowego są różne w zależności od wykonywanej profesji. I tak na przykład kara, która zostanie nałożona na rzeczoznawcę nieposiadającego obowiązkowej polisy może wynieść nawet pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Jest ona wyliczana na podstawie danych GUS. Co ciekawe, księgowy czy księgowa, którzy nie wywiążą się ze zobowiązania posiadania obowiązkowego ubezpieczenia mogą zostać ukarani grzywną, a nawet zostać pozbawieni wolności.

Jak wykupić ubezpieczenie dla przedsiębiorcy?

Ubezpieczenie warto zawrzeć przez pośrednika finansowegoDzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi uzyskasz dostęp do różnorodnych ofert, różniących się zakresem ubezpieczenia i ceną. Ubezpieczenia za tę samą cenę mogą się bardzo różnić sumą ubezpieczenia, zakresem i opcjami dodatkowymi. Jeśli Twoje potrzeby są specyficzne i odbiegają od standardowych umów ubezpieczenia, znajdziemy Ci korzystne rozwiązanie ubezpieczeniowe, które może być oferowane tylko przez określone towarzystwo.

Przeprowadzimy szczegółową ocenę Twoich potrzeb w zakresie ubezpieczenia, aby skoncentrować się na tym, co należy ubezpieczyć, a jakie elementy ubezpieczenia są zbędne, by nie generować niepotrzebnych kosztów. Na wysokość składki ma wpływ wiele elementów, które łączą się z indywidualną sytuacją przedsiębiorstwa.

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie dobierzemy rozwiązanie ubezpieczeniowe obejmujące wszystkie potrzebne elementy, za najniższą składkę. 

Jakie dokumenty przygotować?

Polisę może zawrzeć osoba, która reprezentuje przedsiębiorstwo zgodnie z reprezentacją firmy. Oczywiście do przygotowania polisy zawsze potrzebny jest dowód osobisty. Po naszej stronie jest przygotowanie dokumentów, zatem otrzymasz od nas gotową polisę ubezpieczeniową, którą wygodnie opłacisz przelewem bankowym, z odroczonym terminem płatności.
Przed zakończeniem terminu ochrony przypomnimy Ci o konieczności wznowienia ubezpieczenia.

Jak widać opcji jest wiele. Dlatego też, aby mieć pewność, że ubezpieczenie dla firmy odpowiada potrzebom naszego przedsiębiorstwa, warto spotkać się z ekspertem ubezpieczeniowym. Dzięki temu zyskujemy dostęp do różnych ofert rynkowych, by spośród nich wybrać najlepiej odpowiadającą naszym potrzebom. Do tego też, jeśli mamy pytania, nie wszystko jest dla nas jasne, będziemy mogli dopytać o niuanse i dzięki temu lepiej zrozumieć mechanizmy działania ubezpieczenia dla przedsiębiorstwa. Zyskamy także podpowiedź dotyczącą tego, na co zwrócić uwagę patrząc na listę wykluczeń, czyli sytuacji, w których ubezpieczenie nie zadziała.

Pytania i odpowiedzi

Polisa dla przedsiębiorcy w dużej mierze obejmuje ochroną określone grupy ryzyka, które odnoszą się do działalności biznesowej. W polisach dla firmy chroni przedsiębiorcę na wypadek zdarzeń losowych, ognia, ale także włamania z kradzieżą. Co można ubezpieczyć? Środki obrotowe i pieniężne, maszyny, urządzenia, wyposażenie przedsiębiorstwa – także sprzęt elektroniczny. Na liście elementów, które może ubezpieczyć przedsiębiorca znajdują się również budynki i nieruchomości należące do firmy lub leasingowane. W ramach polisy dla przedsiębiorców można ubezpieczyć także mienie zatrudnionych pracowników czy ładunki w transporcie. Warto także rozważyć opcję ubezpieczenia majątku firmy na wypadek strat finansowych, które poniosłoby ona, gdyby doszło do zakłócenia działalności, np. w wyniku przerwy na linii produkcyjnej wynikającej z awarii sprzętu bądź zakłócenia w dostawach podzespołów.

Wybierając ubezpieczenie dla firmy z MŚP warto byśmy zaczęli od określenia, jakie szkody możemy wyrządzić w ramach prowadzonej działalności i jakie szkody mogą wyrządzić nasi pracownicy. Dlaczego? Bo to zdarzenia ściśle powiązane z rynkiem i branżą, w której działamy. Może być to na przykład zatrucie pokarmowe u klienta, zniszczenie włosów w salonie fryzjerskim, uszkodzenie pojazdu przyjętego do naprawy. Sprawdźmy więc co jest zakresem i przedmiotem polisy. Zawsze warto objąć ochroną także pracowników. I co istotne, koniecznie powinniśmy spojrzeć na listę wyłączeń, bo to właśnie w niej zawarte są informacje na temat tego, w jakich sytuacjach polisa dla przedsiębiorcy nie pokryje szkód. Chodzi między innymi o szkody, jakie powstały w wyniku zaniedbania czy umyślnego działania przedsiębiorcy, jak również naturalnej utylizacji wyposażenia.

Posiadanie polisy dla firm to korzyść w postaci zabezpieczenia finansowego na wypadek różnych zdarzeń. Jeśli do nich dojdzie, a zostały one objęte zakresem ochrony, koszty naprawienia szkody nie pokrywa przedsiębiorca, ale ubezpieczyciel.

Odpowiedź jest prosta. Polisę dla przedsiębiorców warto mieć, by móc spokojnie skupić się na prowadzeniu firmy i zabezpieczyć finansowo na wypadek różnych zdarzeń. Jeśli więc dojdzie do szkody, która znajduje się wybranej przez nas polisie dla przedsiębiorców, jej naprawienie do sumy gwarancyjnej pokryje ubezpieczenie.

Polisa OC to ochrona przed finansowymi konsekwencjami, które są wynikiem działań prowadzonych przez przedsiębiorcę. Mowa zarówno o szkodach rzeczowych, ale także osobowych, które zostały wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością.

Ministerstwo Finansów, w ramach wydanych rozporządzeń określa wykonawcy, jakich profesji zobligowani są do posiadania obowiązkowego OC zawodowego. Poniższe tabele prezentują, które zawody powinny mieć obowiązkowe OC oraz jaka jest minimalna suma gwarancyjna.