Pożyczka hipoteczna

kredyt gotówkowy a pożyczka

Pożyczka hipoteczna to, co do zasady, najtańsze środki na dowolny cel, ale z wpisem hipoteki do księgi wieczystej.

Nie musisz informować banku o przeznaczeniu pożyczki hipotecznej. Możesz ją uzyskać nawet na kilkanaście lat, co w połączeniu z niskim oprocentowaniem daje niskie miesięczne raty.

„Pożyczka hipoteczna jest udzielana na dowolny cel, czyli nie musimy informować banku o tym, co nią sfinansujemy. Nie można jej jednak przeznaczyć na finansowanie potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą”

Tomasz Bujański z zespołu wsparcia ANG Odpowiedzialne Finanse

„Co do zasady, pożyczka hipoteczna ma niższe oprocentowanie niż kredyt gotówkowy, ale wiąże się z wpisem hipoteki do księgi wieczystej. Tym samym zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest nieruchomość, która może być własnością pożyczkobiorcy lub osób trzecich, z zastrzeżeniem, że wszyscy właściciele nieruchomości muszą wyrazić na to zgodę” – dodaje ekspert ANG Odpowiedzialne Finanse.

Koszt pożyczki hipotecznej

Głównym kosztem przy pożyczce hipotecznej jest oprocentowanie, na które składa się marża banku oraz stopa referencyjna (przy oprocentowaniu zmiennym). Marża jest stała i określona w umowie, natomiast stopa referencyjna jest zmienna. Poza tym mogą pojawić się koszty, tj.: prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej, opłata za wycenę nieruchomości, ustanowienie zabezpieczenia, koszt polisy ubezpieczeniowej (np. nieruchomości, na życie), prowizja za wcześniejszą spłatę (przed upływem 36 miesięcy).

„Pożyczka hipoteczna jest idealną alternatywą dla pożyczki gotówkowej, której najwyższy próg w zależności od banku wynosi ok. 200 000 zł. Pożyczka hipoteczna doskonale sprawdzi się, jeśli planujemy pozyskać wyższą kwotę, dzięki temu, że jej zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Ponieważ w praktyce można uzyskać finansowanie do 60-80 proc. wartości nieruchomości, będącej jej zabezpieczeniem. Plusem tego rozwiązania jest także okres kredytowania, bo pożyczkę można wziąć nawet na 25 lat, dzięki temu zyskujemy niską miesięczną ratę” – wylicza Magdalena Ruzikowska z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Pożyczka hipoteczna krok po kroku

1. Pożyczka hipoteczna czy kredyt gotówkowy?

Z jednej strony pożyczki hipoteczne, co do zasady, są tańsze niż kredyty gotówkowe, z drugiej proces ich udzielania jest znacząco dłuższy, a ocena wartości nieruchomości i ustanowienie hipoteki generują dodatkowe koszty. Ekspert ANG razem z Tobą przeanalizuje sytuację i podpowie, które rozwiązanie będzie dla Ciebie korzystniejsze.

2. Zdolność kredytowa

Aby otrzymać pożyczkę hipoteczną należy spełnić wymagania stawiane przez bank, do których należy posiadanie zdolności kredytowej oraz nieruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej.

„Choć zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest hipoteka na nieruchomości, to analogicznie do innych produktów kredytowych, bank weryfikuje zdolność kredytową potencjalnego pożyczkobiorcy. Między innymi analizuje czy dotychczasowe kredyty oraz inne pożyczki były spłacane regularnie, a także to, czy klient posiada odpowiednie dochody” – wymienia Tomasz Bujański z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Banki w różny sposób podchodzą do badania zdolności kredytowej. Zarówno do okresu i źródła uzyskiwania dochodu, jak również do sposobu wyznaczania jego wysokości. Może się okazać, że masz zdolność kredytową w jednym banku, a w innym już nie. Rola Eksperta ANG polega między innymi na wstępnej analizie Twojej sytuacji finansowej i określeniu na jaki kredyt Cię stać i w jakim banku warto się o niego starać.

3. Oferta

O atrakcyjności pożyczki hipotecznej nie świadczy wyłącznie wysokość raty kredytowej. Składają się na nią także dodatkowe koszty związane z jej udzieleniem oraz produkty powiązane z tą pożyczką.

„Analizując oferty pożyczek hipotecznych należałoby wziąć pod uwagę wysokość kosztów dodatkowych – wynikających z jej udzielenia, wyceny wartości nieruchomości. Warto przeanalizować ofertę także pod kątem tego czy jej składową jest założenie konta w danym banku bądź wykupienie ubezpieczenia na życie itp.” – wskazuje Magdalena Ruzikowska z zespołu wsparcia – produkty hipoteczne w ANG Odpowiedzialne Finanse.

Ekspert ANG pomoże Ci wybrać pożyczkę hipoteczną, która odpowiada Twoim potrzebom, wyjaśni także, co składa się na koszty dodatkowe.

4. Wniosek kredytowy

Aby uzyskać pożyczkę hipoteczną konieczne jest złożenie dokumentów, które mogą okazać się dla Ciebie wyzwaniem. Ekspert ANG pomoże Ci w wypełnieniu i skompletowaniu pełnej dokumentacji do banku.

5. Decyzja kredytowa

Decyzja banku mówi nie tylko o tym czy możesz otrzymać kredyt i na jakich warunkach, ale też co musisz spełnić przed podpisaniem umowy. Ekspert ANG wyjaśni Ci treść decyzji kredytowej oraz pomoże w spełnieniu ustalonych przez bank warunków.

6. Umowa kredytowa

Umowa pożyczki hipotecznej będzie wiązała Cię z bankiem na najbliższe kilkanaście lat, ważne jest aby jej zapisy były dla Ciebie zrozumiałe, dlatego przed zawarciem umowy Ekspert ANG wyjaśni Ci wszystkie Twoje wątpliwości. Pomoże Ci także w zorganizowaniu spotkania, na którym podpiszesz umowę.

7. Wypłata kredytu

Podpisałeś umowę kredytową – od wypłaty kredytu dzielą Cię już ostatnie, aczkolwiek istotne kroki, jak np. ubezpieczenie nieruchomości czy złożenie w sądzie wniosku o wpis hipoteki. We wszystkim tym możesz oczywiście liczyć na pomoc Eksperta ANG.

Pytania i odpowiedzi

Nie. Pożyczka hipoteczna i kredyt hipoteczny to dwa odrębne produkty finansowe. Środki uzyskane z pożyczki hipotecznej, poza finansowaniem działalności gospodarczej, można przeznaczyć na dowolny cel. Kredytem hipotecznym sfinansujemy konkretny cel tj.: budowa, zakup lub remont nieruchomości, czyli domu lub mieszkania.

Pożyczka hipoteczna to środki na dowolny cel. Uzyskanych w ten sposób pieniędzy nie możesz jednak, co do zasady, przeznaczyć na finansowanie potrzeb związanych z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą.

Kwota pożyczki hipotecznej jaką możesz uzyskać w dużej mierze zależy od wartości nieruchomości, która ma stanowić jej zabezpieczenie i Twojej zdolności kredytowej. W zależności od tych dwóch parametrów możesz uzyskać pożyczkę hipoteczną sięgającą nawet kilku milionów złotych. Zdarza się jednak, że banki ograniczają tę kwotę, np. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Aby uzyskać pożyczkę hipoteczną musisz umożliwić bankowi jej zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości. Nie zawsze jednak musi to być nieruchomość stanowiąca własność kredytobiorcy. Banki dopuszczają możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby, która nie jest kredytobiorcą – oczywiście pod warunkiem, że ta osoba (a dokładniej wszyscy właściciele nieruchomości) wyrazi na to zgodę.

Pożyczka hipoteczna, tak jak każdy inny produkt kredytowy, przyznawana jest po spełnieniu przez wnioskującego określonych warunków. Dwa podstawowe to posiadanie zdolności kredytowej oraz posiadanie nieruchomości, mogącej być zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej. Banki dopuszczają także sytuację, w której nieruchomość jest własnością osoby trzeciej, czyli niebędącej pożyczkobiorcą. W takim przypadku wszyscy właściciele nieruchomości muszą wyrazić na to zgodę.

Lista dokumentów wymaganych podczas wnioskowania o pożyczkę hipoteczną może być różna w zależności od banku. Najbardziej popularne dokumenty, które należy przedstawić to:

  • dokument tożsamości,
  • dokumenty potwierdzające wysokość i źródło dochodów,
  • akt własności nieruchomości,
  • wyciąg z księgi wieczystej.

Jeśli zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej ma być nieruchomość, która należy do osoby trzeciej, to wymagana jest zgoda właścicieli, by nieruchomość została obciążona hipoteką.