Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego

ANG MAJ 2022

27 maja br. rusza rządowy program, dzięki któremu osoby posiadające zdolność kredytową, bez wnoszenia wkładu własnego, będą mogły uzyskać kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu. By mogły skorzystać z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” powinny spełnić konkretne kryteria.

Osoby wnioskujące kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego powinny mieć zarobki, których wysokość umożliwia im spłatę kredytu.  Co w praktyce oznacza, że w ramach domowego budżetu będą w stanie spłacać miesięczną ratę. Powinny też posiadać środki, którymi sfinansują koszty związane z udzieleniem kredytu hipotecznego. Chodzi np. o opłaty dodatkowe, taksę notarialną itp. Ważne jest także to, by posiadały wiarygodność finansową. Powinny dotychczas regularnie spłacać swoje zobowiązania kredytowe. Nie mogą więc widnieć w BIK (Biura Informacji Kredytowej).

Jakie warunki należy spełnić, żeby dostać kredyt bez wkładu własnego?

 • Osoba wnioskująca o kredyt gwarantowany nie może być właścicielem innego mieszkania. Dotyczy to także innych członków jej gospodarstwa domowego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje lub więcej dzieci.
 • Przy założeniu, że członkowie gospodarstwa posiadają już jedno mieszkanie, ale mają minimum 2 dzieci, należy spełniać poniższe kryteria.
  – W przypadku posiadania 2 dzieci mieszkanie wynosi nie więcej niż 50m2.
  – Gdy dzieci jest 3 metraż przy kredycie bez wkładu własnego wynosi maksymalnie 75m2.
  – Przy 4 dzieci mieszkanie powinno być nie większe niż 90m2.
  – W przypadku posiadania 5 i więcej dzieci brak limitu metrażowego.
 • W dniu spłaty osoby korzystające z programu nie mogą być właścicielami innego mieszkania, poza tym, które zakupiły z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Na czym polegają założenia programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

„Część kredytu będzie objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Chodzi o przynajmniej 10% wartości nieruchomości, ale nie więcej niż 20%. Maksymalnie gwarancją może zostać objęta kwota w wysokości 100 tys. złotych.” – wyjaśnia Agnieszka Rapcewicz, Compliance Officerka w ANG Odpowiedzialne Finanse. „Jeśli w czasie spłaty kredytu rodzina kredytobiorcy powiększy się o drugie albo kolejne dziecko, będzie mógł on skorzystać z instytucji spłaty rodzinnej. W praktyce polega to na spłacie części kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. I tak w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie dziecko wpłata dokonana przez BGK wyniesie 20 tys. zł. W przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o trzecie albo kolejne dziecko mowa o kwocie 60 tys. zł.” – wylicza ekspertka ANG Odpowiedzialne Finanse.

Mieszkanie bez wkładu własnego

Kiedy nie będzie można skorzystać z gwarantowanego kredytu?

Ustawa definiuje również sytuacje, w których potencjalny kredytobiorca nie będzie mógł skorzystać z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. O jakich sytuacjach mowa?

„Z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie będzie można skorzystać przede wszystkim w dwóch okolicznościach. W pierwszym przypadku mowa o sytuacji, kiedy cena nieruchomości, której zakup ma być sfinansowany kredytem, przekracza limity ustawowe. Z gwarantowanego kredytu nie będą mogli skorzystać ci, którzy posiadają już prawo do innej nieruchomości. Tu jednak mamy odstępstwo od wskazanego ograniczenia – gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi przynajmniej dwoje dzieci, a powierzchnia użytkowa nieruchomości nie przekracza limitów wskazanych w ustawie.” – wyjaśnia Agnieszka Rapcewicz z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Masz pytania o kredy bez wkładu własnego? Umów spotkanie z ekspertem