B Corp

ANG Odpowiedzialne Finanse S.A. w czerwcu 2020 r. otrzymała certyfikat B Corp. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które nie tylko deklarują odpowiedzialność, ale całą swoją działalnością udowadniają swój pozytywny wpływ na otoczenie. 

Idea stojąca za certyfikacją i całą inicjatywą B Corp jest prosta – biznes ma ogromny wpływ na całe swoje otoczenie, na świat, na nasze życie i powinien służyć czemuś więcej niż tylko powiększaniu zysku. Odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska jest ogromnie ważna. Firmy z certyfikatem B Corp równoważą misję i zysk. Są formalnie zobligowane do brania pod uwagę wpływu swoich decyzji na pracowników, klientów, dostawców, społeczność i środowisko.

Inicjatywa powstała w 2006 roku i obecnie skupia prawie 3400 firm w 71 krajach świata, działających w 150 branżach. Wśród nich można wymienić takie marki jak Patagonia, The Body Shop, Triodos Bank, Innocent i wiele innych. Społeczność tworzą firmy, które nie chcą być najlepsze na świecie, ale najlepsze DLA świata. Więcej o inicjatywie można przeczytać na stronie https://bcorporation.eu/.

B Corp to nie tylko certyfikat, ale przynależność do społeczności, która chce zmieniać biznes udowadniając, że może być on siłą napędową zmian na lepsze. Jako ANG jesteśmy częścią tej społeczności.

Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG S.A.


Proces certyfikacji opiera się na bardzo rozbudowanej ocenie działalności firmy we wszystkich obszarach: ładu i organizacji wewnętrznej, pracowniczym, dotyczącym relacji z klientami, dbałości o środowisko i społeczność. Audyt, będący elementem procesu, wymaga udokumentowania i uszczegółowienia wszystkich najważniejszych aspektów. Tego typu ocena i weryfikacja jest powtarzana co 3 lata. Zgodnie z zasadą transparentności wyniki wszystkich firm są publicznie dostępne. Możemy pochwalić się, że otrzymaliśmy wynik 93.1, średni wynik dla firm nie należących do społeczności B Corpów wynosi 50.9, a minimalny wynik jaki należy osiągnąć aby przejść certyfikację to 80. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami ANG Odpowiedzialne Finanse na stronie podmiotu certyfikującego.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Jolantą Grabowską: jolanta.grabowska@angfinanse.pl