Etyka

Firmy pośrednictwa finansowego działające w imieniu banków i towarzystw ubezpieczeniowych są także instytucjami zaufania publicznego. Uważamy, że zaufanie społeczeństwa do nas to podstawa naszej branży. To dla nas oznacza konieczność wzięcia odpowiedzialności za skutki działań biznesowych. Z tego powodu przywiązujemy olbrzymią wagę do etycznej sprzedaży i prawdy w kontakcie z klientami.

Przeciwdziałanie misselingowi

 • Uważnie dobieramy produkty do naszej oferty lub wycofujemy się z produktów, które mogą być niezgodne z naszymi zasadami.
 • Wprowadziliśmy ograniczenia dotyczące wysokości prowizji dla naszych ekspertów. Mają one na celu ograniczenie sprzedawania klientom produktów z podwyższonymi prowizjami oraz uzależnienie poziomu wynagrodzenia od jakości pracy ekspertów.
 • Nie mamy planów sprzedażowych, a formuła spółdzielni sprzyja budowaniu poczucia współodpowiedzialności i niezależności niezbędnej w relacjach z klientami.
 • Dokładamy wszelkich starań, by dobrze wyjaśnia wszystkie warunki związane z produktem finansowym, postanowienia umowy, zwłaszcza w zakresie grożących klientom konsekwencji i ryzyka finansowego.
 • W miarę możliwości monitorujemy naszą sprzedaż pod kątem odpowiedzialnej sprzedaży, analizując np. nienaturalną, niezgodną z trendami sprzedaż dla jednej instytucji, sprzedaż na wysokich prowizjach czy też sprzedaż kilku produktów jednemu klientowi w tym samym czasie.
 • Nieprzerwanie uczulamy nasza społeczność na wyzwania etyczne w branży finansowej. Każdym współpracownik ANG ma obowiązek regularnego szkolenia z zakresu etyki i compliance.

Kodeks Etyki

Rzecznik Etyki i Komisja Etyki

 • Artur Aksiutin – Wiceprzewodniczący
 • Krzysztof Iwan,
 • Ewa Koczara,
 • Joanna Komoszewska
 • Katarzyna Konrad
 • Grzegorz Paterek
 • Michał Sawczuk
 • Paulina Sieklicka
 • Karolina Trzeciakiewicz – Przewodnicząca
 • Łukasz Zalewski

Rzecznik Etyki: 

Jolanta Grabowska

jolanta.grabowska@angfinanse.pl

tel. 795 589 032

 

Etyczna Firma

Związek Przedsiębiorstw Finansowych

Będąc członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania  „Zasad Dobrych Praktyk”, zasad postępowania opartych na normach moralnych i prawnych przyjętych przez przedsiębiorstwa prowadzące pośrednictwo finansowe.

Certyfikat etyczny ZPF

Jesteśmy odpowiedzialni

Jesteśmy inicjatorem projektu Nienieodpowiedzialni – w ten sposób też propagujemy odpowiedzialne podejście do sprzedaży w całej branży.

Nienieodpowiedzialni to projekt społeczny o charakterze filozoficzno-biznesowym, którego celem jest uwrażliwianie biznesu i nas, ludzi, na różne wymiary naszej odpowiedzialności. Inicjatywa swoje źródła ma w branży finansowej, ale z biegiem lat rozwinęła się i jest obecna w różnych środowiskach, zarówno biznesowych, jak i pozarządowych i akademickich. Wspólnie szukamy rozwiązań, które mogą czynić biznes bardziej zrównoważonym i odpowiadającym potrzebom dzisiejszego świata, a nam samym pomagać budować dobre życie na gruncie zawodowym, obywatelskim i prywatnym – wartościowe zarówno dla nas, jak i dla naszego otoczenia.