Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie pozwala na ochronę mieszkania lub domu oraz wszystkich zgromadzonych przedmiotów od wszelkich zdarzeń losowych oraz kradzieży i wandalizmu

Polisa mieszkaniowa jest ubezpieczeniem dobrowolnym, czyli ustawodawca nie narzuca na nas obowiązku jej posiadania. Właściciele mieszkania czy domu, ale także najemcy sięgają po ten produkt ubezpieczeniowy, by zabezpieczyć się finansowo na wypadek zdarzeń losowych. Ubezpieczenie pozwala na ochronę mieszkania lub domu oraz wszystkich zgromadzonych przedmiotów od wspomnianych już zdarzeń losowych, jak również od kradzieży i wandalizmu. Ale czy tylko? Podpowiadamy: Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie nieruchomości? Od kiedy nasze mienie jest objęte ochroną?

Czy wiesz, że…
Najkrótszym okresem na jaki można zawrzeć polisę jest rok, w niektórych towarzystwach można zawrzeć polisę na okres na 3 lata, dzięki czemu na 3 lata mamy gwarancję ceny.

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zastanawiać czy na pewno zamknąłeś balkon, garaż albo drzwi do mieszkania? Ile razy sprawdzałeś czy wyłączyłeś żelazko albo czy dokręciłeś kran? Zapewne choć raz słyszałeś o tym, że ktoś z otoczenia „zalał” sąsiadów bądź dziecko grając w piłkę niechcący zbiło szybę w aucie lub domu sąsiada. Zdarzeń losowych jest wiele, choć nie zawsze możemy się przed nimi ustrzec, to możemy ubezpieczyć nasze mienie na wypadek ich zajścia. Temu właśnie służy polisa mieszkaniowa z rozszerzeniem o OC w życiu prywatnym. Szczególnie że ubezpieczenie nieruchomości chroni nasze mienie od zdarzeń losowych, ale także aktów wandalizmu czy też kradzieży. Do tego ubezpieczeniem objęta jest nie tylko nieruchomość, ale także zgromadzone w niej przedmioty czy też przynależne powierzchnie. Jakie? Mowa na przykład o piwnicy, garażu, pomieszczeniach gospodarczych a także ogrodzeniu a nawet altanie. Więcej, ochroną ubezpieczeniową można objąć również dom w budowie, domek letniskowy, basen czy panele fotowoltaiczne.

Czy wiesz, że…
Najkrótszym okresem na jaki można zawrzeć polisę jest rok, w niektórych towarzystwach można zawrzeć polisę na okres na 3 lat, dzięki czemu na 3 lata mamy gwarancję ceny.

„O tym czy chcemy ubezpieczyć mieszkanie lub dom na rok czy 3 lata decydujemy sami. Także my wybieramy czy chcemy dokonać płatności jednorazowo, czyli z góry za cały okres ochrony ubezpieczeniowy, czy też dokonywać opłaty w ratach – miesięcznych lub półrocznych. Dopełnienie formalności związanych z opłatą jest kluczowym elementem, by ubezpieczenie zaczęło obwiązywać od dnia, który określony jest w umowie ubezpieczeniowej” – wskazuje Karolina Trzeciakiewicz, Zespół Wsparcia – produkty ubezpieczeniowe w ANG Odpowiedzialne Finanse.

Co powinno zawierać ubezpieczenie nieruchomości?

Ubezpieczeniem powinien być objęty lokal bądź dom wraz ze stałymi elementami (czyli: wszelkie instalacje, tynki, glazura, panele, wbudowane meble i urządzenia, itp.), a także wyposażenie ruchome. W tym przypadku chodzi między innymi o sprzęt elektryczny, RTV/AGD, meble, inne, specyficzne przedmioty o szczególnej wartości. Przy ubezpieczeniu nieruchomości ważne jest też ubezpieczenie szyb i powłok ceramicznych od stłuczeń i pęknięć. Jednak najbardziej istotne jest rozszerzenie polisy mieszkaniowej o ubezpieczenie OC w codziennym życiu, które jest dobrym zabezpieczeniem finansowym na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych wyrządzonych osobom trzecim lub na ich mieniu.

„Rozważając zakup polisy mieszkaniowej warto spojrzeć na jej zakres, czyli jakie elementy mieszkania i przynależności objęte są ochroną ubezpieczeniową, ale nie tylko. W ramach tego produktu ubezpieczeniowego możemy też zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowy wyrządzonych osobom trzecim. Chodzi na przykład o sytuacje takie, jak zarysowanie auta sąsiadowi, gdy jechaliśmy na rowerze czy też wybite okno, bo dzieci bawiły się przed domem lub blokiem. By ochroną zostały objęte wspomniane już zdarzenia losowe polisa mieszkaniowa powinna być rozszerzona o ubezpieczenie OC w codziennym życiu” – podpowiada Karolina Trzeciakiewicz Zespół Wsparcia – produkty ubezpieczeniowe w ANG Odpowiedzialne Finanse.

Gdzie najlepiej ubezpieczyć nieruchomość?

Jednym z pytań, które stawiają sobie osoby rozważające zakup polisy mieszkaniowej jest, gdzie lub jak ubezpieczyć nieruchomość. Gdzie – tu głównie mowa o tym, które towarzystwo ubezpieczeniowe będzie miało najlepszą ofertę. Najlepszą oczywiście dla mnie – mojej nieruchomości i potrzeb z nią związanych. Jak – czyli czy stacjonarnie, czy może przez Internet. Ubezpieczenie nieruchomości warto zawrzeć przez pośrednika ubezpieczeniowego. Dzięki temu, że ekspert ubezpieczeniowy współpracuje z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi Ty uzyskasz dostęp do różnorodnych ofert, różniących się zakresem ubezpieczenia i ceną. Jeśli Twoje potrzeby są specyficzne i odbiegają od standardowych umów ubezpieczenia, znajdziemy Ci korzystne rozwiązanie ubezpieczeniowe, które jest oferowane na przykład tylko przez określone towarzystwo.

Myślisz o zakupie polisy mieszkaniowej? Oto w czym jeszcze możemy Ci pomóc

Przeprowadzimy szczegółową ocenę Twoich potrzeb w zakresie ubezpieczenia, aby skoncentrować się na tym, co należy ubezpieczyć, a jakie elementy ubezpieczenia są zbędne, by nie generować niepotrzebnych kosztów. Szczególnie że na wysokość składki ma wpływ wiele elementów, a najważniejsze z nich to: rodzaj nieruchomości i jej wartość, rok budowy, wartość ruchomości domowych czy prowadzona jest działalność gospodarcza lub czy nieruchomość jest wynajmowana.

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie dobierzemy rozwiązanie ubezpieczeniowe obejmujące wszystkie potrzebne elementy

Zdecydowałeś o wyborze polisy. Chcesz wiedzieć, jakie dokumenty przygotować?

Wystarczy dowód osobisty. Otrzymasz od nas gotową polisę ubezpieczeniową, którą wygodnie opłacisz przelewem bankowym, z odroczonym terminem płatności. Z polisę można zapłacić także blikiem, PayPal.

Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczenie może wykupić zarówno właściciel nieruchomości, najemca a także inna osoba trzecia, jednak ubezpieczonym pozostaje właściciel majątku. Właściciel ubezpiecza swoje mienie, natomiast jeśli najemca posiada własny sprzęt i wyposażenie może również wykupić polisę, która obejmie ochroną jego własność, a dodatkowo może rozszerzyć polisę o OC najemcy, które zabezpieczy go przed skutkami związanymi ze szkodami wyrządzonymi na mieniu właściciela nieruchomości.

Wybierając polisę mieszkaniową powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na zakres ochrony. Obecnie na rynku mamy wiele ofert, a te może różnić zakres zdarzeń, od których ma chronić polisa, czyli czy jest on katalogiem zamkniętym czy też otwartym. Katalog zamknięty oznacza ochronę tylko od określonych zdarzeń w wyniku wystąpienia których towarzystwo zagwarantuje ochronę, z kolei w katalogu otwartym jest szerszy, bo nie jest sztywno zdefiniowany, natomiast są wyłączenia, czyli sytuacje, kiedy ubezpieczenie nie zadziała.

Możemy przyjąć, że są trzy kluczowe sytuacje, w których potrzebujemy polisy mieszkaniowej. Pierwszą z nich jest to, że jesteśmy właścicielem mieszkania lub domu i chcemy zabezpieczyć się finansowo na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych, ale też od kradzieży czy wandalizmu. A jeśli mamy polisę mieszkaniową rozszerzoną o OC w życiu prywatnym, gdy na przykład pęknie nam rura i zalejemy sąsiadów czy uszkodzimy swoją łazienkę, ubezpieczyciel wypłaci i nam, i sąsiadowi środki na pokrycie kosztów naprawy. Podobnie będzie, jeśli zostaniemy okradzeni bądź np. ktoś zdewastuje nasze mienie (np. garaż, dom, piwnicę, balkon, altankę itp.). Drugim przypadkiem, kiedy możemy potrzebować ubezpieczenia mieszkania czy domu, jest sytuacja, gdy jesteśmy najemcą nieruchomości i chcemy ustrzec się przed szkodami w niej wyrządzonymi. Kolejnym przykładem jest sytuacja, gdy bank wymaga polisy jako zabezpieczenie pod umowę kredytową.

Koszt ubezpieczenia kształtuje się już od 100 zł rocznie i uzależniony jest od tego, co jest objęte zakresem ochrony, jaka jest wartość ubezpieczanej nieruchomości, ale także czy polisa dotyczy mieszkania czy domu. Na koszt polisy wpływa również to, jakie tzw. ruchomości (sprzęty) chcemy nią objąć. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą mieć także inną ofertę cenową dla właścicieli domu czy mieszkania a inną dla osób, które wynajmują daną nieruchomość.

Z założenia polisa mieszkaniowa jest ubezpieczeniem dowolnym. Co oznacza, że to my decydujemy o tym, jaki zakres ochrony będzie idealny dla nas. Zwyczajowo ubezpieczenie nieruchomości daje nam ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, kradzieży czy aktów wandalizmu. Niemniej wybierając polisę dla siebie, dobrze jest spojrzeć na to, co dokładnie objęte jest ochroną i na jaką sumę ubezpieczenia. Jeśli mamy kuchenkę indukcyjną i kuchnię w zabudowie, czy prysznic ze szklaną obudową, warto by ochroną było objęte także wyposażenie, którego wymiany – jeśli dojdzie do zdarzenia losowego – będziemy mogli dokonać ze środków uzyskanych od ubezpieczyciela. Polisę mieszkaniową dobrze jest także rozszerzyć o OC, co uchroni nas przed kosztami naprawy szkody wyrządzonej osobom trzecim.

Wysokość odszkodowania zależy przede wszystkim od sumy na jaką ubezpieczyliśmy nasze mieszkanie i rodzaju szkód, które ponieśliśmy z tytułu nieprzewidzianych zdarzeń, kradzieży czy wandalizmu.

Polisa mieszkaniowa to ochrona nieruchomości wraz z konkretnym, wskazanym w ogólnych warunkach umowy wyposażeniem. Niemniej warto pamiętać, że przedmiotem ubezpieczenia może być także:

– dom w budowie

– domek letniskowy

– nagrobek

– inne budowle takie jak basen, altany ogrodowe, panele fotowoltaiczne

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dla polis zdalnie zawartych za pośrednictwem porównywarki ubezpieczeń nieruchomości ANG Odpowiedzialne Finanse