Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienia i nagrody - Grupa ANG S.A.

2022

ANG Odpowiedzialne Finanse z nagrodą “Złoty Laur 2022”

Nagroda Laur Klienta jest jedną z pierwszych certyfikacji firm na podstawie zbiorowej rekomendacji klientów. Konkurs ma na celu wyłonienie i uhonorowanie firm, które są właścicielami najpopularniejszych marek produktów oraz usług według konsumentów. Zwycięzcy wyłaniani są w wyniku ogólnopolskiego sondażu przeprowadzonego telefonicznie i internetowo. W tym roku Złoty Laur Klienta w kategorii odpowiedzialna firma w branży pośrednictwa finansowego trafił do Grupy ANG.

2021

ANG Odpowiedzialne Finanse w gronie Najlepszych Miejsc Pracy w Europie

21 września 2021 roku zostały ogłoszone europejskie wyniki konkursu Great Place To Work. ANG Odpowiedzialne Finanse znalazła się na liście 150 Najlepszych Miejsc Pracy w Europie i jest jedną z czternastu firm z Polski, w tym tylko jedną z branży finansowej.

„By znaleźć się wśród laureatów tegorocznej listy Europe’s Best Workplaces każda ze 150 firm musiała osiągnąć wysoką pozycję na liście Great Place to Work® w swoim kraju. Fakt, że ANG Odpowiedzialne Finanse znalazła się na liście Najlepszych Miejsc Pracy w Europie i jest jednym z trzech polskich laureatów w kategorii dużych firm dowodzi, że w sposobie traktowania swoich pracowników i współpracowników może być inspiracją i wzorem dla spółek nie tylko na krajowym rynku, ale także europejskim, zarówno z sektora finansowego, jak i z innych branż” – powiedziała Maria Zakrzewski, prezes Great Place to Work® Polska.

ANG Odpowiedzialne Finanse wśród Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce

W kategorii Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce w 2021 wśród firm zatrudniających powyżej 500 osób uplasowała się na 5 pozycji. Na liście Najlepszych Miejsc pracy dla Milenialsów zajęła 2 miejsce. ANG Odpowiedzialne Finanse jest najlepiej ocenianą firmą z branży finansowej w całym badaniu i jedyną w powyższych kategoriach.

Great Place to Work® jest ogólnoświatowym badaniem, prowadzonym anonimowo. Na liście Najlepszych Miejsc Pracy znajdują się firmy, które przekroczyły próg 65 proc. pozytywnych ocen w ankiecie Trust Index™.

ANG Odpowiedzialne Finanse z Certyfikatem Great Place to Work® 2020 – 2021

Z badania wynika, że sumaryczny współczynnik zaufania społeczności do ANG wynosi 91 proc., przewyższając średni wskaźnik uzyskany w porównywalnej wielkości organizacjach wyróżnionych jako Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2020.

„Znalezienie się na liście Najlepszych Miejsc Pracy w Europie jest swoistą nagrodą za nasze działania w wyniku, których dziś ANG Odpowiedzialne Finanse jest spółką pracowniczą. Tym bardziej cieszymy się z niej, bo jest ona odzwierciedleniem tego, jak oceniają nasze starania współpracownicy, którzy wyrazili swoją opinię biorąc udział w anonimowym badaniu Great Place to Work®. Mam na myśli starania i działania, które w dużej mierze sprowadzają się do tego, by mając na uwadze dobro klienta, tworzyć miejsce pracy, w którym ludzie będą czuli się współodpowiedzialni za firmę, będą współdecydować o jej rozwoju, gdzie nie ma planów sprzedażowych, co za tym idzie – będą traktować Grupę ANG jako źródło rozwoju osobistego. Dziś z całą pewnością możemy powiedzieć, że jesteśmy miejscem, gdzie można spełniać się zawodowo, czerpać radość i satysfakcję z bycia częścią społeczności ANG” – powiedział Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG.

Lider Społecznej Odpowiedzialności

Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii Lider Społecznej Odpowiedzialności przyznawane przez Executive Club w ramach VII edycji „Diamentów Sustainable Economy”. Kapituła Konkursu doceniła nasze działania na rzecz odbudowania zaufania do branży finansowej oraz transparentna i szczera komunikacja z interesariuszami.

Biały Listek CSR Polityki 2020

Po raz szósty zostaliśmy wyróżnieni w zestawieniu Listki CSR POLITYKI, w tym roku otrzymując Biały Listek CSR.
To wyróżnienie, przyznawane przez tygodnik Polityka oraz firmę doradczą Deloitte, otrzymują firmy, które włączają kwestię zrównoważonego rozwoju w swoje działania biznesowe, promują dobre praktyki i inspirują innych i ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

Super Etyczna Firma 2020

Kolejny rok z rzędu zostaliśmy nagrodzeni w konkursie Etyczna Firma, którego organizatorem jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., wydawca Pulsu Biznesu przy wsparciu merytorycznym kancelarii PwC Legal. Konkurs od 7 lat nagradza te firmy, które stanowią wzór postępowania w biznesie. W tym roku redakcja przyznała nam tytuł Super Etycznej Firmy. Otrzymują go te spółki, które aż przez trzy lata z rzędu zdobywały tytuł Etycznej Firmy. To także wyraz uznania i docenienie naszych działań przeciw missellingowi i dyskryminacji.

Gazela Biznesu 2020

“Tytuł Gazeli Biznesu otrzymaliśmy już szósty rok z rzędu. Jest on kolejnym dowodem na to, że obrana przez nas strategia, która zakłada rozwój firmy w sposób zrównoważony jest doceniana. Budując i rozwijając Grupę ANG nieustannie na pierwszym miejscu stawiamy dobro klienta oraz tworzenie społeczności, w której akcjonariusze, eksperci i pracownicy centrali mogą rozwijać się oraz spełniać się zawodowo” – Katarzyna Dmowska, Wiceprezes w Grupie ANG S.A.

2020

Certyfikat Great Place to Work®

Nasza firma otrzymała certyfikat Great Place to Work ® 2020-2021. Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród społeczności ANG pokazują, że w sposobie zarządzania oraz traktowania swoich pracowników i współpracowników należymy do czołówki firm działających w Polsce.

Certyfikat B Corp 2020-2023

Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce w branży finansowej z certyfikatem B Corp.
Certyfikat B Corp jest prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym firmom, które nie tylko deklarują odpowiedzialność, ale całą swoją działalnością udowadniają swój pozytywny wpływ na otoczenie. Proces certyfikacji opiera się na bardzo rozbudowanej ocenie działalności firmy we wszystkich obszarach: ładu i organizacji wewnętrznej, pracowniczym, dotyczącym relacji z klientami, dbałości o środowisko i społeczność. Audyt, będący elementem procesu, wymaga udokumentowania i uszczegółowienia wszystkich najważniejszych aspektów. Tego typu ocena i weryfikacja jest powtarzana co 3 lata.

Srebrny Listek CSR 2019

Srebrny Listek CSR Tygodnik Polityka – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.

Gazela Biznesu 2019

Po raz piąty z rzędu odebraliśmy tytuł Gazeli Biznesu w prestiżowym rankingu tygodnika “Puls Biznesu”. Tytuł ten jest znakiem rozpoznawczym dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny.

Kincentric Best Employer 2019

Kolejny raz odebraliśmy statuetkę najlepszego pracodawcy w kategorii przedsiębiorstwa duże (od 250 do 1 tys. zatrudnionych). Kincentric Best Employer to wyróżnienia przyznawane wyłącznie na podstawie wyników badań zaangażowania i satysfakcji pracowników, które w 2019 r. w ANG były na poziomie 93%.

2019

Srebrny Listek CSR 2018

Już po raz czwarty z rzędu zostaliśmy wyróżnieni w konkursie Listki CSR Polityki. ANG Spółdzielnia otrzymała w tym roku Srebrny Listek. Listki CSR to wyróżnienia dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm.

Gazela Biznesu 2018

ANG Spółdzielnia po raz kolejny została wyróżniona w prestiżowym rankingu Gazele Biznesu. Dzięki dobrym wynikom finansowym, Spółdzielnia czwarty raz z rzędu znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

Najlepszy Pracodawca Aon Hewitt 2018

Już po raz czwarty ANG Spółdzielnia otrzymała tytuł Najlepszego Pracodawcy w programie organizowanym przez Aon Hewitt; tym razem została wyróżniona w kategorii przedsiębiorstw dużych zatrudniających od 250 do 1000 pracowników.

2018

Biały Listek CSR 2017

Już po raz trzeci z rzędu zostaliśmy wyróżnieni w konkursie Listki CSR Polityki. ANG Spółdzielnia otrzymała w tym roku Biały Listek. Zestawienie jest przygotowywane przez tygodnik POLITYKA przy współpracy merytorycznej firmy doradczej Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Gazela Biznesu 2017

ANG Spółdzielnia znalazła się wśród wyróżnionych przez Puls Biznesu firm w 18. już rankingu Gazele Biznesu. W stosunku do roku poprzedniego, zanotowała awans o ponad 1000 pozycji, plasując się na 552 miejscu. W województwie mazowieckim Spółdzielnia zajęła 152. miejsce na 1041 firm.

Najlepszy Pracodawca AON Hewitt 2017

Już po raz trzeci ANG Spółdzielnia została laureatem programu dla Najlepszych Pracodawców, organizowanego przez Aon Hewitt. Tytuł ten przyznawany jest firmom, które budują angażujące miejsce pracy i zdobywają przewagę konkurencyjną dzięki swoim pracownikom.

II miejsce w kategorii kryształowej w XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2017

znaleźliśmy się na II miejscu w XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm, w Kategorii Kryształowej. Wyniki zestawienia zostały ogłoszone na uroczystej gali organizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie działających w Polsce spółek, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu – CSR. W XI już edycji Rankingu, udział wzięły 84 firmy, które podzielono na trzy Kategorie: Kryształową, Platynową i Diamentową. Do Kategorii Kryształowej zakwalifikowało się 39 przedsiębiorstw. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych.

Super Etyczna Firma 2018

W 2018 r. otrzymała tytuł Super Etycznej Firmy, przyznawany na 3 lata. W konkursie nagradzane są przedsiębiorstwa, które stosują najlepsze praktyki etyczne w budowaniu swojej organizacji. Szanują pracowników, klientów, kontrahentów, konkurencję, środowisko oraz społeczeństwo. Tytuł mogą otrzymać tylko firmy, które wdrażają zasady etyczne na każdym szczeblu organizacji, dla których celem działalności, oprócz maksymalizacji zysków, jest budowanie właściwych relacji z interesariuszami.

2017

Biały listek CSR 2016

Po raz drugi zostaliśmy wyróżnieni w zestawieniu Listki CSR Polityki. Jest to już szóste zestawienie publikowane przez tygodnik Polityka, przygotowane wspólnie z firmą Deloitte. Biorą w nim udział firmy, które uzupełnią ankietę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, opartą o normę ISO 26 000, która wskazuje na 7 najważniejszych obszarów odpowiedzialności firmy, do których należą: ład korporacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowiska, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne.

Etyczna Firma 2016

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych zdobyła tytuł Etycznej Firmy 2016 w trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Puls Biznesu oraz PwC. Laureaci zostali wyróżnieni m.in. za największą aktywność na rzecz promowania i stosowania etycznych praktyk w budowaniu kultury organizacyjnej. To drugie z rzędu wyróżnienie dla Spółdzielni.

Gazela Biznesu 2016

14 marca br., podczas uroczystej gali, wyróżnienie za 2015 r. odebrała ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

Najlepszy Pracodawca Aon Hewitt 2016

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych została wyróżniona tytułem Najlepszy Pracodawca 2016 według Aon Hewitt Aon Best Employers to program rozpoznawalny na całym świecie. Program wyłania firmy, które tworzą najbardziej angażujące miejsca pracy, badając opinie pracowników pod kątem zaangażowania, angażującego przywództwa, kultury wysokich wyników i wiarygodnej marki pracodawcy. W tym roku w Polsce prestiżowym tytułem Najlepszego Pracodawcy zostało wyróżnionych 14 firm. Nasza Spółdzielnia znalazła się w gronie laureatów, a więc tych którzy tworzą najbardziej angażujące środowiska pracy.

Wyróżnienie w konkursie “Lider współodpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju”

ANG Spółdzielnia otrzymała wyróżnienie za projekt Nienieodpowiedzialni – długofalowe podejście do rozwiązywania najważniejszych wyzwań dla branży finansowej oraz podejmowanie tematów związanych z odpowiedzialną sprzedażą i etyką w biznesie. Konkurs organizowany jest przez dziennik Rzeczpospolita, a wyróżnienia przyznano podczas konferencji SMART CSR, która odbyła się 6.12.2017 r.

2016

Srebrny Listek CSR 2015

W siedzibie tygodnika Polityka z rąk redaktora naczelnego Jerzego Baczyńskiego oraz Ireny Picholi z firmy doradczej Deloitte odebraliśmy wyjątkowe wyróżnienie – Srebrny Listek CSR Polityki 2016. Po roku ciężkiej pracy i różnych działań na rzecz naszych interesariuszy, promowania odpowiedzialnej sprzedaży, etyki i zaangażowania społecznego w branży finansowej (po więcej szczegółów odsyłamy do naszego raportu społecznego) możemy spokojnie powiedzieć, że w naszym przypadku to na pewno nie jest listek figowy ?

Etyczna Firma 2015

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych zdobyła tytuł Etycznej Firmy 2015 w drugiej edycji konkursu organizowanego przez Puls Biznesu oraz PwC. Spółdzielnia została wyróżniona za działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Gazela Biznesu 2015

Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Wczoraj, podczas uroczystej gali, nagrodę za 2015 r. odebrała ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Kryterium przyznawania nagrody są wyniki finansowe firm z trzech lat wstecz. W 2015 roku były to zatem lata 2012, 2013, 2014. ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych zajęła 532. miejsce na 4300 firm, dzięki wzrostowi przychodu o 186% oraz zatrudnieniu 492 osób.

Najlepszy pracodawca Aon Hewitt 2015

20 października Aon Hewitt – globalna firma doradcza specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim – ogłosiła laureatów 10. edycji Programu Najlepsi Pracodawcy. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: przedsiębiorstwo bardzo duże (zatrudniające powyżej 1000 pracowników), firma duża (od 250 do 1000 pracowników) oraz mała (do 250 pracowników). W tym roku firmy otrzymały również wyróżnienia specjalne. Wyniki ogłoszono podczas Gali Najlepszych Pracodawców, która była połączona z jubileuszem 20-lecia firmy Aon Hewitt.

Srebro w Konkursie Szpalty Roku 2016

Gazeta Nienieodpowiedzialni, której pomysłodawcami i wydawcami są ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych oraz Fundacja Będę Kim Zechcę zdobyła Srebro w Konkursie Szpalty Roku 2016 w kategorii magazyn dla klientów B2B. Jury konkursu nagrodziło naszą publikącję za innowacyjny i społecznie odpowiedzialny wymiar komunikacji krzewiący idee zrównoważonego rozwoju branży finansowej.

2015

Wyróżnienie w kategorii „Wydanie Jednorazowe. Raport CSR” Szpalty Roku 2015

Podczas tegorocznego konkursu “Szpalty Roku 2015” Zintegrowany Raport Społeczny ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych za rok 2014 został wyróżniony w kategorii  „Wydanie Jednorazowe. Raport CSR” za „wyjątkowe podejście do przygotowania raportu”.

2014

Pozytywista roku w kategorii Wizja i Przywództwo 2013

Na uroczystej gali wręczono nagrody i wyróżnienia za 2012 rok. W kategorii „Wizja i przywództwo” zwycięzcą został Artur Nowak-Gocławski, pomysłodawca i założyciel ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Celem konkursu jest promowanie pracy w „małych ojczyznach”, pokazywanie szerszemu gronu ludzi, którzy na co dzień zmieniają świat. Dzięki takim inicjatywom dostrzegamy ludzi, którzy nie muszą budować globalnych biznesów by zmieniać świat.

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” 2014 dla Artura Nowaka-Gocławskiego

Pierwsza edycja konkursu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, jako jedyna dotyczyła wyróżnienia osób, a nie firm zasłużonych dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu/zrównoważonego rozwoju w Polsce. Jej organizatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

2013

Lider Przedsiębiorczości 2012

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw przyznała naszej Spółdzielni tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2012”.  Tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” promuje aktywnych, dynamicznych przedstawicieli przedsiębiorczości w szczególności tych, którzy w swej działalności kierują się zasadami uczciwości i rzetelności wobec klienta i partnerów oraz zasadą działania na rzecz dobra kraju uwzględnianej w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Wyróżnienie tytułem „Lidera Przedsiębiorczości Roku” nadawane jest corocznie kilkunastu firmom wybranym spośród nominowanych  i rekomendowanych przez organizacje przedsiębiorców, organizatorów, współorganizatorów i sponsorów Forum.

2012

Najlepszy Intranet MSP w konkursie INTERNALE POLAND 2011

ANG Intranet, który jest skalowalną, wydajną i łatwą w zarządzaniu platformą umożliwiającą efektywne organizowanie zasobów organizacji został doceniony przez kapitułę konkursu INTERNALE POLAND 2011. Konkurs INTERNALE POLAND jest unikalnym w Polsce wydarzeniem, którego celem jest budowa wizerunku branży komunikacji wewnętrznej i intranetów oraz wyznaczanie jej standardów ze szczególnym uwzględnieniem promowania osób i dobrych praktyk realizowanych projektów.