Partnerstwa

Jesteśmy członkiem wielu społecznych i pozarządowych inicjatyw.

Fundacja DEI Alliance

Udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej #PowiedzCześćRóżnorodności, która zainicjowana została w maju 2023 r. Jej inicjatorzy – Fundacja DEI Alliance oraz firma Better – połączyli siły z ponad 20 partnerami, w tym z Grupą ANG, by wspólnie pokazać wartość, jaką z różnorodności czerpią firmy, organizacje i całe społeczeństwo. Celem kampanii jest promowanie pozytywnej siły różnorodności – która łączy, inspiruje, jest motorem napędowym organizacji.

Liderzy Pro Bono

Projekt Liderzy Pro Bono (dawniej: Koalicja Prezesi-Wolontariusze) jest koordynowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego celem jest otwarcie dyskusji na temat społecznego zaangażowania liderów biznesu. Propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. Przedstawicielem Grupy ANG w projekcie jest Artur Nowak-Gocławski.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych

Misją Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce. Organizacja promuje profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. Jesteśmy członkiem ZPF oraz aktywnie działamy w jego ramach – Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG, jest przewodniczącym Rady KPF, a Jolanta Grabowska – rzecznik etyki ANG, jest członkinią Komisji Etyki, stojącej na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk KPF.

Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

Od 2013 r. ANG Odpowiedzialne Finanse jest partnerem Konkursu na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Ma on na celu wyłonienie firm, które najskuteczniej łączą osiąganie zysku ekonomicznego i społecznego. Artur Nowak-Gocławski jako przedstawiciel ANG jest członkiem Rady Konkursu, a nasi wolontariusze pomagają przy ocenie ekonomicznej wniosków nadsyłanych do konkursu.

Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

W grudniu 2017 r. ANG Odpowiedzialne Finanse podpisała deklarację „Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju”, zobowiązując się do podejmowania działań, które przeobrażą polską gospodarkę w zrównoważoną, zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zainicjowane przez Ministerstwo Rozwoju partnerstwo jest kolejnym krokiem do realizowania założeń Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, stworzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Polska podpisała ją wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację. Agenda zawiera 17 zrównoważonych celów i 169 zadań, skupia się na trzech dużych obszarach – gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Polskie przedsiębiorstwa postanowiły wziąć na siebie odpowiedzialność związaną z budowaniem gospodarki zgodnie z tymi wytycznymi. Więcej informacji o naszych zobowiązaniach w zakładce “Odpowiedzialność”.

Karta Różnorodności

Od 2013 r. jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy promującej działania na rzecz spójności i równości społecznej. Jest to efekt przyjętych przez nas wartości i potwierdzenie, że są one faktycznym drogowskazem wyznaczającym kierunki rozwoju firmy. Podpisanie Karty obliguje nas do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz do działania na rzecz promocji różnorodności.

Konfederacja Lewiatan

Jesteśmy członkiem Konfederacji Lewiatan – najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej, reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Instytucja skupia ponad 4100 firm, zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. PZPPBiIF jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna polska organizacja pracodawców ma swoje przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BUSINESSEUROPE – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu społecznym lub nawiązać z nami współpracę w tym zakresie, prosimy o kontakt z:

Jolanta Grabowska
jolanta.grabowska@angfinanse.pl