ANG Spółdzielnia już pod nazwą ANG Odpowiedzialne Finanse S.A.

AGATA SAPIŃSKA PAŹDZIERNIK 2020

Zakończył się kolejny etap przekształcenia ANG Spółdzielni. Jedyna organizacja w branży finansowej, której właścicielami byli wszyscy spółdzielcy, zmienia się w spółkę pracowniczą. Nie zmienia to jednak idei współwłasności i współdecydowania, z jaką powstała.

Proces przekształcenia rozpoczął się podczas walnego zgromadzenia w czerwcu 2019 roku. Decyzja ta była poprzedzona szeregiem konsultacji wewnętrznych oraz podyktowana brakiem zmian w obszarze prawa spółdzielczego, a także koniecznością zdobycia przez ANG większej elastyczności, która jest niezbędna na współczesnym rynku finansowym. 

Powody przekształcenia

Głównym powodem przekształcenia w spółkę pracowniczą jest zachowanie konkurencyjności ANG przy jednoczesnym utrzymaniu misji organizacji, a jest nią dostarczanie ludziom usług finansowych, których potrzebują, rozumieją, za godziwą cenę i na które ich stać. Nie bez znaczenia jest także chęć utrzymania zgodności z wizją organizacji, podkreślającej efektywność biznesową na równi z tworzeniem kapitału społecznego i dbaniem o środowisko. 

Wszystkie czynniki, które sprawiły, że utworzona 10 lat temu organizacja rozwija się w szybkim tempie i dobrze sobie radzi, powodują również potrzebę zmian, aby utrzymać obrany kurs. Kurs na etyczny, efektywny biznes finansowy, który ma służebną misję i świadomość swojego wpływu na otoczenie. Udało nam się stworzyć wartościową organizację, zrzeszającą ambitnych, odpowiedzialnych ludzi i chcemy iść dalej. Pragniemy się rozwijać, ponieważ wiemy, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, nie tylko na rynku finansowym, a do tego potrzebujemy większego otwarcia na partnerów i inwestycji w technologię – mówi Artur Nowak-Gocławski, współzałożyciel firmy.

Podczas czerwcowego walnego zgromadzenia członków spółdzielni za kolejnymi krokami w kierunku przekształcenia opowiedziało się 97% spółdzielców. Po tym głosowaniu, które uwzględniało również statut nowej spółki, został złożony wniosek do KRS o rejestrację przekształconej firmy.

10 lat na rynku

Przez dekadę ANG Spółdzielnia z powodzeniem łączyła swoją działalność na rzecz poprawy wizerunku branży finansowej z osiąganiem sukcesów na polu biznesowym. Wyniki sprzedaży kredytów hipotecznych umiejscawiają ANG w czołówce firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Nietuzinkowe podejście i zaufanie do współpracowników, objawiające się m.in. brakiem narzuconych z góry planów sprzedażowych sprawiło, że z ANG pracuje obecnie ok. 900 ekspertów kredytowych i ubezpieczeniowych, a organizacja wielokrotnie była nagradzana tytułem Najlepszego Pracodawcy. W czerwcu 2020 r. wieloletnie wysiłki zmierzające do stworzenia trwałego, ale i zrównoważonego biznesu zostały dostrzeżone i docenione – ANG Spółdzielnia jako pierwsza i jedyna z branży finansowej w Polsce, dołączyła do prestiżowego grona firm z certyfikatem B Corp. Wyróżnienie przyznawane jest firmom, które nie tylko deklarują odpowiedzialność, ale całą swoją działalnością udowadniają pozytywny wpływ na otoczenie.

Już jako spółka akcyjna

Dziś już oficjalnie, ANG Spółdzielnia to Grupa ANG S.A. Nie kończy to jednak procesu przekształcenia, ponieważ założyciele firmy przystąpią teraz do działań, które doprowadzą do tego, by większościowy pakiet akcji, ponad 60 %, był w rękach jej współpracowników. Docelowo w rękach założycieli pozostanie mniejszościowy pakiet nieco ponad 30% akcji Grupy ANG S.A. Ostatni etap zmian zaplanowany jest jeszcze na ten kwartał. 

Przekształcenie nie zmieni naszej kultury. Wciąż będziemy angażować wszystkich interesariuszy do tworzenia wspólnej wartości. ANG będzie kontynuować także walkę o odpowiedzialność rynku finansowego, tak jak dotąd stawiając w centrum swoich działań rzeczywiste potrzeby człowieka, pamiętając jednocześnie o naszych zobowiązaniach wobec środowiska i społeczeństwa. To nie ulegnie zmianie, ponieważ tożsamość firmy jest związana nie z formą prawną, ale przede wszystkim właśnie z kulturą organizacyjną, która się nie zmieni. To jacy byliśmy i jacy jesteśmy, czyli nasza wyjątkowa tożsamość, pozostanie taka sama – dodaje Artur Nowak-Gocławski.

Grupa ANG S.A. jest profesjonalną organizacją pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, tworzoną przez 300 akcjonariuszek i akcjonariuszy oraz 900 współpracujących ekspertek i ekspertów kredytowych z całej Polski. Jej partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w kraju. Powstała w 2010 roku jako alternatywne dla korporacji miejsce pracy dla doświadczonych ekspertów kredytowych i ubezpieczeniowych. Początkowo funkcjonowała jako spółdzielnia, a następnie została przekształcona w akcyjną spółkę pracowniczą.

Wielokrotnie nagradzana była wyróżnieniami dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm, w ramach podnoszenia standardów etycznych w branży finansowej, oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom. Jako jedyna w tej branży, w Polsce, posiada certyfikat B-Corp. Od lat angażuje się w pracę nad budowaniem zaufania społecznego do branży finansowej, edukację i przedsiębiorczość. Prowadzi Fundację Nienieodpowiedzialni, która jest o gospodarzem zainicjowanego w 2013 roku filozoficzno-biznesowego projektu Nienieodpowiedzialni.pl