Tytuł Etycznej Firmy po raz drugi dla ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych

AGATA SAPIŃSKA MARZEC 2017

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych zdobyła tytuł Etycznej Firmy 2016 w trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Puls Biznesu oraz PwC. Laureaci zostali wyróżnieni m.in. za największą aktywność na rzecz promowania i stosowania etycznych praktyk w budowaniu kultury organizacyjnej. To drugie z rzędu wyróżnienie dla Spółdzielni.

W tym roku tytuł Etycznej Firmy przyznawany był tym przedsiębiorstwom, które stosują najlepsze praktyki etyczne w budowaniu swojej organizacji. Szanują pracowników, klientów, kontrahentów, konkurencję, środowisko oraz społeczeństwo. Tytuł mogły otrzymać firmy, które wdrażają zasady etyczne na każdym szczeblu organizacji, dla których celem działalności, oprócz maksymalizacji zysków, jest budowanie właściwych relacji z interesariuszami. Spośród 224 zgłoszonych firm, w gronie 15 laureatów znalazła się ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych.

Trudno znaleźć większe wyzwanie niż odpowiedzialna sprzedaż, dlatego tak bardzo cieszy nas ta nagroda. Jako organizacja dokładamy wielu starań związanych z budowaniem kultury etycznej – zarówno naszej firmy, jak i całej branży. Wyróżnienie Spółdzielni jest dla nas i innych firm znakiem, że takie działania mają sens – mówi Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.

Eksperci Pulsu Biznesu oraz PwC twierdzą, że świat biznesu coraz częściej dostrzega potrzebę kształtowania i doskonalenia standardów kultury organizacyjnej. Co więcej, to właśnie przestrzeganie wysokich norm etycznych może budować przewagę konkurencyjną danego przedsiębiorstwa. Idea konkursu powstała z potrzeby promowania i wzmacniania zasad etycznego biznesu wśród polskich podmiotów gospodarczych.

Laureaci zostali wyłonieni dzięki przeprowadzonej ankiecie. Pytania w niej zawarte odnosiły się do zagadnień z obszaru zarządzania etyką w firmie, takich jak: struktura programu zarządzania etyką, odpowiedzialność w ramach programu zarządzania etyką, nadzór najwyższej kadry kierowniczej nad programem, system zgłaszania nieprawidłowości oraz sposoby ich weryfikacji, szkolenia i komunikacja, ład korporacyjny, reputacja, przywództwo oraz zarządzanie ryzykiem nadużyć. W tym roku wyniki ankiety po raz pierwszy były audytowane.

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych to profesjonalna organizacja doradztwa finansowego, która posiada oddziały na terenie całej Polski. Z organizacją współpracuje blisko 600 spółdzielców i doradców. Jej partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze banki w kraju. Spółdzielnia powstała w roku 2010, jako alternatywne dla korporacji miejsce pracy dla doświadczonych doradców kredytowych. Formuła spółdzielni gwarantuje Członkom współwłasność i współdecydowanie o kierunkach działania Spółdzielni.  ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych jest organizacją, która przywiązuje dużą wagę do tego, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwijającą się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.