Zarząd

Skład zarządu:

Skład Rady Nadzorczej:

  • Krzysztof Gajór, przewodniczący rady nadzorczej
  • Maciej Cybulski, członek rady nadzorczej
  • Artur Czyżak, członek rady nadzorczej
  • Łukasz Winiarski, członek rady nadzorczej