Wakacje kredytowe. Mity i fakty.

ANG MAJ 2022

Wraz ze wzrostem stóp procentowych, wzrosły raty kredytów w PL. Jaką pomoc dla kredytobiorców zakłada rządowy projekt ustawy? Kto będzie mógł skorzystać z planowanych wakacji kredytowych?

17 maja br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Jest to odpowiedź m.in. na rosnące stopy procentowe, a tym samym zwiększenie wysokości rat kredytów hipotecznych. Co to oznacza dla obecnych i przyszłych kredytobiorców? Obalamy mity i przedstawiamy fakty.

Mit 1: Jedno mieszkanie na gospodarstwo domowe

„Wiele osób interpretujących proponowane przepisy ustawy w zakresie pomocy kredytobiorcom uważa, że w praktyce z „wakacji kredytowych” będą mogły skorzystać tylko osoby posiadające wyłącznie jedno mieszkanie. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem i uważam, że powtarzanie go wprowadza konsumentów w błąd. Prawdą jest, że w przypadku, gdy osoba fizyczna zaciągnęła kredyt na zakup mieszkania w celu jego wynajmowania, nie będzie mogła skorzystać z pomocy w postaci „wakacji kredytowych”. Dlaczego? Ponieważ projektowane przepisy przewidują, że pomoc dotyczy tylko kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości w celu zaspokojenia własnych potrzeb kredytowych. Nie oznacza to jednak, że wymagane jest posiadanie przez kredytobiorcę wyłącznie jednego mieszkania, aby otrzymać pomoc.” Wyjaśnia Agnieszka Rapcewicz Compliance Officerka w Grupie ANG.

„Już wyjaśniam na przykładzie: Rodzina mieszkała w mieszkaniu, na zakup którego nie brała kredytu. W związku z powiększeniem rodziny poprzez narodziny kolejnych dzieci, potrzeby mieszkaniowe tych osób zdecydowanie się zwiększyły, w związku z czym postanowiły zakupić dom. W tym celu zaciągnęły kredyt hipoteczny. Rodzina przeniosła się do domu, natomiast mieszkanie jest przez nią wynajmowane. Czy w tej sytuacji kredytobiorcy będą mogli skorzystać z pomocy? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Wniosek tych osób o „wakacje kredytowe” będzie dotyczył bowiem wyłącznie jednego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup domu w celu zaspokojenia właśnie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorców.” – mówi Agnieszka Rapcewicz z Grupy ANG.

Mit 2: Wakacje kredytowe zwalniają z uiszczania wszystkich opłat

W okresie zawieszenia wykonywania umowy o kredyt hipoteczny konsument nie będzie zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy.

„Zwolnienie nie dotyczy jednak opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytową. Moment zawieszenia wykonywania umowy nie będzie traktowany natomiast jako okres kredytowania. Czas kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie mają ulec przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. W praktyce oznacza to, że jeśli klient złożył wniosek o udzielenie pomocy np. w sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie 2022 r., a następnie w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku 2023 r. to w tych miesiącach ma to takie praktyczne znaczenie jakby kredytu nie było. Z tym wyjątkiem, że klient musi płacić ubezpieczenie. Natomiast umowa kredytowa zamiast skończyć się np. 31.01.2050 r. skończy się 8 miesięcy później. Dlaczego? Bo przez tyle miesięcy konsument korzystał z wakacji kredytowych.” – mówi Agnieszka Rapcewicz z Grupy ANG.

Fakt 1: Wszystkie osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w PLN przed 1 lipca 2022 r.

Zgodnie z założeniami, z pomocy będą mogli skorzystać wszyscy konsumenci, którzy zawarli umowy o kredyt hipoteczny w PLN przed 1 lipca 2022 r. Warunkiem jest to, że kredyt nie skończy się 31 grudnia 2022 roku.

„By uzyskać pomoc kredytobiorca będzie zobligowany do złożenia wniosku. W postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.  Z pomocy będzie można skorzystać w odniesieniu do tylko jednej umowy. Umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioskodawca będzie musiał oświadczyć, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie takich właśnie potrzeb.” – wyjaśnia Agnieszka Rapcewicz z Grupy ANG.

Fakt 2: Wakacje kredytowe na określony czas i w określonej liczbie rat

Osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem, z trwogą patrzą na wzrost stóp procentowych. Dlaczego? Bo to znacząco wpływa na WIBOR. Wskaźnik, który stanowi podstawę oprocentowania kredytów hipotecznych w PLN. A od października 2021 roku do 5 maja br. roku mieliśmy takich podwyżek już 8. Zdarza się, że podwyżka raty liczona jest już nie w setkach, ale tysiącach złotych. To oczywiście odbija się na domowych budżetach.

„Na czym konkretnie będzie polegała pomoc wynikająca z ustawy? Otóż Kredytobiorca (konsument) będzie mógł skorzystać z zawieszenia wykonania umowy o kredyt hipoteczny. W okresie od lipca do 31 grudnia 2022, będzie mógł skorzystać z zawieszenia spłacenia rat na okres 2 m-cy w każdym kw. W 2023 roku w wymiarze miesiąca w każdym kwartale. Łącznie daje to możliwość zawieszenia spłaty 4 rat kredytu w 2022 r. i 4 rat w 2023. ”   powiedziała Agnieszka Rapcewicz, Compliance Officerka w Grupie ANG.