Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży – teoria i praktyka

ANG STYCZEŃ 2021

22 stycznia odbędzie się wydarzenie poświęcone Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Prelegenci, który zostali zaproszeni do udziału w tym spotkaniu, przybliżą kryteria, jakie należy spełnić, aby móc zostać Sygnatariuszem Deklaracji. Opowiedzą również o praktycznych aspektach należenia do grona firm, które ją podpisały. W tym ostatnim temacie, swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami podzieli się Artur Nowak-Gocławski, Prezes Zarządu w Grupie ANG S.A.

Warto wiedzieć:

  • ANG Odpowiedzialne Finanse jest jednym z inicjatorów Deklaracji i należymy do grona firm, które popisały ją jako pierwsze.
  • Deklarację Odpowiedzialnej Sprzedaży podpisaliśmy w czerwcu 2020 roku.
  • By zostać Sygnatariuszem musieliśmy pozytywnie przejść audyt, przeprowadzony przez KPMG. Firma audytorska sprawdziła między innymi, czy posiadamy wewnętrzne regulacje określające zasady prowadzenia analizy nowych produktów pod kątem prostoty oraz zrozumienia i użytkowania danego rozwiązania.

Więcej informacji o naszym zaangażowaniu w Deklarację znajduje się w zakładce: Podpisaliśmy Deklaracją Odpowiedzialnej Sprzedaży! (grupaang-pp.frontlabs.pl)