NIENIEODPOWIEDZIALNI (NNO)

Projekt społeczny Nienieodpowiedzialni - konferencja 2018

NNO – Po stronie odpowiedzialności 

NNO to miejsce rozmów, społeczność i ośrodek niezależnych treści. Do rozmów, dyskusji i debat prowadzonych w NNO zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli szeroko rozumianej nauki – filozofów, etyków, psychologów, socjologów, działaczki i działaczy praw człowieka, ekologów oraz liderki i liderów biznesu. Tworząc treści stawiamy na ważne dla jednostek i dla społeczeństwa pytania i wspólnie szukamy na nie odpowiedzi:

→ Co wnosimy i czego oczekujemy od społeczeństwa?

→ Co może nam pomóc budować dobre życie zawodowe, obywatelskie i prywatne?

→ Jak działa biznes? Czy jest partnerem dla społeczeństwa, pracowników? Czy szanuje środowisko naturalne?

→ Co wspólnie możemy zrobić dla świata? Czy jesteśmy za niego odpowiedzialni/odpowiedzialne?

Szukając odpowiedzi na te i podobne pytania chcemy inspirować do myślenia i działania, zgodnie z hasłem – ZOBACZ, ZROZUM, ZMIENIAJ. Chcemy poszukiwać i odkrywać lepszy wymiar życia społecznego i biznesu, niż te, które znamy. Chcemy stawać się lepszymi ludźmi. Zbierać doświadczenia wynikające z działania na rzecz dobra wspólnego.

NNO jest inicjatywą niekomercyjną i non-profitową, realizowaną pro-publico bono w ramach Fundacji Nienieodpowiedzialni, w ramach której tworzymy, publikujemy i propagujemy treści w serwisie nno.pl (dawniej nienieodpowiedzialni.pl), magazynie NNO, serii książkowej “Rozmowy o odpowiedzialności” oraz podczas corocznych konferencji Nieodpowiedzialnych. Każda z konferencji ma hasło-klucz. To jeden z siedmiu grzechów głównych. Spotkania na żywo z Wami są pretekstem do dyskusji na tematy, które nas nurtują. Mówiliśmy już o chciwości, o tym ile w nas pychy, lenistwa, nieumiarkowania i gniewu. W 2020 r. – ile zazdrości. Kolejnym hasłem-kluczem była nieczystość.

Kierowniczka projektu:
Jolanta Grabowska
jolanta.grabowska@angfinanse.pl
tel. + 48 795 589 032

Zapraszamy na portal, aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach: