Ubezpieczenie dziecka w szkole – jakie ubezpieczenie wybrać?

ANG WRZESIEŃ 2021

Według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki 1 września nowy rok szkolny rozpoczęło blisko 4,6 mln uczniów. W związku z tym wielu rodziców zastanawia się nad tym czy, gdzie i jak ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Obecnie ustawodawca nie narzuca na szkoły czy inne placówki oświatowe konieczności posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Wyjątek stanowią ubezpieczenia NNW i kosztów leczenia, jeśli szkoła czy placówka organizuje swoim podopiecznym wycieczkę zagraniczną (§ 15 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r.).

„Nie każdy rodzic wie, że ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole jest dobrowolne. Obecnie prawo nie nakazuje jego posiadania, czyli ani szkoła czy przedszkole, ani rodzice nie mają obowiązku jego wykupowania. Nie ma regulacji upoważniających dyrektora szkoły, czy też innych przedstawicieli placówki, do zawierania umów na rzecz uczniów, także rady rodziców nie mogą zawierać umów ubezpieczenia indywidualnego czy też grupowego NNW. Szkoły nie mogą zatem żądać pokrycia kosztów ubezpieczenia ucznia od NNW. Ubezpieczenie NNW szkolne może zostać zawarte jedynie z woli rodzica czy opiekuna” – mówi Karolina Trzeciakiewicz, wsparcie ekspertów w Grupie ANG.

W przeszłości nieraz mogliśmy spotkać się z praktyką, że przedstawiciele szkoły czy przedszkola oferowali rodzicom zakup ubezpieczenia szkolnego. Było ono ubezpieczeniem grupowym od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dziś wiele placówek oświatowych na swoich stronach internetowych czy w trakcie wywiadówek przekazuje rodzicom informację o tym, że nie zapewniają dostępu do grupowego ubezpieczenia szkolnego dla uczniów. Co to oznacza dla rodziców i opiekunów?

„Choć polisa szkolna od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowa, to wielu rodziców decyduje się na to, by takowe ubezpieczenie wykupić indywidualnie. Dlaczego? Rodzic czy opiekun najczęściej wykupuje polisę na tak zwany wszelki wypadek. W końcu w szkole mogą zdarzyć się różne sytuacje, w których ich pociecha dozna uszczerbku na zdrowiu. Nieraz słyszy się przecież o złamanej nodze w trakcie gry w piłkę czy ręce po zderzeniu z koleżanką lub kolegą podczas przerwy, o wybitych palcach już nie wspominając. Jeśli więc rodzic wykupił polisę NNW i dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu, z polisy zostanie wypłacone odszkodowanie jako zadośćuczynienie za doznaną krzywdę” – mówi Karolina Trzeciakiewicz, z zespołu wsparcia ekspertów – ubezpieczenia.

Jakie ubezpieczenie szkolne wybrać?

Polisa powinna chronić naszą pociechę 24h na dobę, niezależnie od tego czy znajduje się ona w placówce szkolnej, przedszkolu czy poza ich murami. Tym samym wybierając polisę warto zwrócić uwagę na szereg elementów (od kosztów rehabilitacji przez sumę ubezpieczenia czy odpowiedzialność za zdarzenia po koszty operacji czy zakup przedmiotów ortopedycznych). Chodzi o to, aby polisa nie tylko zabezpieczała odszkodowanie. Ważne jest również, żeby dzięki niej dziecko mogło szybko wrócić do zdrowia, czyli pokrywała koszty rehabilitacji. Co zatem należałoby wziąć pod uwagę analizując dostępne oferty polis NNW dla dziecka?

„Analizując oferty tzw. polis szkolnych, które mają chronić nasze dziecko powinniśmy spojrzeć szerzej niż tylko przez pryzmat zdarzeń, do których może dojść w placówce czy też w jej obrębie, drodze do i ze szkoły czy przedszkola. Dobra polisa często uznawana jest za taką, która zapewnia dziecku pełną ochroną. W końcu do zdarzenia losowego może także dojść na placu zabaw, przed domem czy blokiem, ale także w weekend. Stąd też z roku na rok dostrzegamy wzrost zainteresowania indywidualnymi polisami NNW, które mają chronić dzieci i młodzież nie tylko w szkole, ale także podczas zajęć poza szkolnych” – wyjaśnia Karolina Trzeciakiewicz, z zespołu wsparcia ekspertów ubezpieczenia.

Jakie ubezpieczenie szkolne wybrać?

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie szkolne?

Jak już zaznaczyliśmy, rozważając zakup polisy dla przedszkolaka, dziecka czy młodzieży szkolnej warto postawić na pełną ochronę. A taką możemy zyskać decydując się na ubezpieczenie indywidualne.

„Pełna ochrona w ramach indywidualnego ubezpieczenia NNW zabezpiecza naszą pociechę na wypadek szeregu zdarzeń – począwszy od zajęć pozalekcyjnych, zabawy w parku czy ogrodzie po udział w treningach, ale także udział w zawodach sportowych. Działa także 7 dni w tygodni, 24 godziny na dobę i obejmuje dodatkowe rozszerzenia” – podpowiada Karolina Trzeciakiewicz. „Ważnym elementem, który świadczy o jakości polisy jest suma ubezpieczenia NNW. W przypadku ubezpieczenia NNW mechanizm jest prosty – im wyższa suma ubezpieczenia, tym większe odszkodowanie za każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu. Co to oznacza w praktyce? Jeśli suma ubezpieczenia szkolnego wynosi 10 tys. zł, za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu towarzystwo wypłaci 100 zł. Ta kwota może być zbyt niska, by pokryć koszty leczenia, a co dopiero jeśli na przykład konieczna będzie rehabilitacja? Wtedy jej koszt rodzic będzie zobowiązany pokryć z własnego budżetu. Oczywiście na rynku dostępne są również polisy, gdzie suma może wynosić nawet 50 tys. złotych, ale także można rozszerzyć polisę o pokrycie kosztów leczenia itp.” – podpowiada Karolina Trzeciakiewicz.

Przed czym chroni polisa szkolna?

Ubezpieczenie NNW dla dziecka szkolnego gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadku wypadku, urazów, trwałego uszczerbku na zdrowiu i śmierci. Co do zasady odszkodowanie zostanie wypłacone w wyniku uszkodzenia szyi i głowy, narządu wzroku czy słuchu, ale także narządów płciowych, miednicy, klatki piersiowej, brzucha oraz kręgosłupa. Polisą objęte są także najczęstsze urazy kończyn – od stłuczonego lub wybitego palca przez skręcone kostki po złamania.

„Wybierając ubezpieczenie szkolne dobrze jest szczegółowo przeanalizować zakres ochrony. Zwyczajowo w pakiecie podstawowym nie ma gwarancji pokrycia kosztów leczenia po wypadku. W związku z tym, że na rynku mamy wiele polis, których ochroną są objęci uczniowie bywa tak, że dopiero w pakiecie rozszerzonym oferowana jest pomoc psychologa, zasiłek dzienny za pobyt w szpitalu po wypadku, jeśli uczeń ma długą przerwę w nauce, OC w życiu prywatnym” – mówi Karolina Trzeciakiewicz.

Przed czym chroni polisa szkolna?

Gdzie i jak ubezpieczyć dziecko szkolne lub przedszkolne?

Wybór ubezpieczenia NNW może być nie lada wyzwaniem. Dlatego też dobrze jest móc skorzystać z pomocy eksperta, który podpowie nam, jakie elementy bądź zapisy umowy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami ubezpieczeniowymi.