Informacja o planowanym połączeniu oraz udostępnienie planu połączenia do publicznej wiadomości

ANG LISTOPAD 2023

W związku z zamiarem połączenia spółek:

GRUPA ANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółką przejmująca)

oraz

ANG BIZNES Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana)

udostępniamy do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółek.

Plan połączenia dostępny jest tutaj.

Połączenie jest wynikiem zmiany strategii ANG w zakresie sprzedaży produktów finansowych dla firm, które dotychczas były specjalnością ANG Biznes SA a po połączeniu będą oferowane wyłącznie w ramach działalności Grupy ANG SA.

Warszawa, 06.11.2023r.