Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny – co warto wiedzieć?

AGATA SAPIŃSKA KWIECIEŃ 2021

Jak wynika z badań AMRON-SARFiN w 2020 roku banki łącznie udzieliły ponad 204 tys. kredytów hipotecznych. Popyt na mieszkania i domy nie słabnie, choć wg danych NBP w tym roku banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych, to nie każda osoba, która stara się o kredyt hipoteczny może liczyć na pozytywną decyzję. Dlaczego? Punktem wyjścia do uzyskania kredytu jest zdolność kredytowa. Czym jest owa zdolność kredytowa?

Zakup mieszkania za gotówkę to luksus, na który ciągle mogą pozwolić sobie nieliczni. Dlatego też wiele osób, aby spełnić marzenie o własnych czterech kątach, posiłkuje się kredytem hipotecznych. Tym samym podejmują zobowiązanie finansowe na 20-30 lat.

Od czego zacząć myśląc o zakupie nieruchomości na kredyt? W pierwszym kroku warto zbadać zdolność kredytową, co może nie być takie proste, bo banki różnie podchodzą do jej badania.

Zdolność kredytowa – punkt wyjścia

Czym jest zdolność kredytowa? Chodzi o określenie realnych możliwości finansowych kredytobiorcy pod kątem spłacania rat kredytu. Owa zdolność kredytowa jest wnikliwie weryfikowana przez bank, zanim wyda on decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego lub wydaniu decyzji negatywnej. Warto wiedzieć, że banki niejednolicie podchodzą do badania zdolności kredytowej, zatem może okazać się, że w jednej instytucji moglibyśmy uzyskać pozytywną decyzję kredytową, inny bank zaś zdecyduje się odrzucić wniosek. Wynika to w dużej mierze z tego, że banki – poza wytycznymi KNF, które określone są w Rekomendacji S – mają wewnętrzne procedury badania zdolności kredytowej. Stąd też możemy spotkać się z sytuacją, w której wymagany okres i źródła dochodu w zależności od banku mogą być różne, podobniej jak sposób ich wyliczenia.

Zdolność kredytowa – punkt wyjścia

Co składa się na zdolność kredytową?

Aby mieć zdolność kredytową należy spełnić wiele kryteriów. Punktem wyjścia jest to, że o kredyt hipoteczny może wnioskować osoba, która ma ukończone 18 lat. Jeśli o kredyt hipoteczny wnioskują małżonkowie to powinni oni przystąpić do niego solidarnie. Odstępstwem jest spisana umowa o rozdzielności majątkowej. Kiedy spełnione są powyższe kryteria to naturalnym jest przejście do kolejnego kroku. Zebrania informacji i danych, które będą potrzebne pod kątem badania zdolności kredytowych. Szczególnie że starając się o kredyt powinniśmy przedstawić dokumenty potwierdzające uzyskane dochody przez kredytobiorcę lub kredytobiorców. W tym przypadku powinniśmy udokumentować wysokość dochodów, źródło z jakiego pochodzą. W ramach badania zdolności kredytowej bank weryfikuje także czy wcześniejsze zobowiązania finansowe były spłacane terminowo, tu mowa o kredytach, pożyczkach, ale także spłacie karty kredytowej. Nie bez znaczenia pozostaje również limit na rachunku bieżącym, to jakiej wysokości mamy koszty bieżące, wynikające także z liczby osób w gospodarstwie domowym czy kosztów użytkowania danej nieruchomości. Warto wiedzieć, że na zdolność kredytową lub jej brak mają także wpływ stałe obciążenia finansowe tj. alimenty.

Co zrobić, aby pozytywnie przejść ocenę zdolności kredytowej?

Oczywistym wydaje się, że aby pozytywnie przejść badanie zdolności kredytowej, co przybliża nas do wymarzonego M, powinniśmy spełnić wymagania stawiane przez banki. Niemniej można wyróżnić parę punktów, które pomogą nam osiągnąć zamierzony cel. Należy mieć wkład własny w wysokości standardowych 20 proc. wartości mieszkania, choć wybrane banki akceptują także wkład w wysokości 10 proc. O jakich bankach mowa? Z tym pytaniem najlepiej zgłosić się do eksperta finansowego, który pracując w firmie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, ma dostęp do aktualnych ofert. Bez wątpienia współpraca z nim zaowocuje wsparciem pod kątem przygotowania kalkulacji dot. zdolności kredytowej, ale również pomocą w zebraniu i przygotowaniu dokumentów wymaganych przez bank. Wróćmy jeszcze do tego, co zrobić, aby pozytywnie przejść ocenę zdolności kredytowej. Należy mieć dobrą historię kredytową – brak zaległości w spłatach wcześniejszych zadłużeń, bo bank nie omieszka sprawdzić nas w BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Poza wcześniej już wymienianą wysokością i źródłem dochodów ważne jest to, w jakim wieku jesteśmy dziś i w jakim będziemy, gdy będziemy spłacać ostatnią ratę. Chodzi o to, aby ostatnia rata kredytu hipotecznego była spłacona przed tym, jak osiągniemy 70-80 rok życia.

Co zrobić, aby pozytywnie przejść ocenę zdolności kredytowej?

Gdzie szukać wsparcia w ocenie zdolności kredytowej?

Nie jest tajemnicą, że kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem zaciąganym wobec banku na wiele lat. Niemniej dziś kredytem hipotecznym, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, możemy sfinansować zakup mieszkania, budowę czy zakup domu, ale także remont, elementy trwałe „wchodzące” w skład nieruchomości (np. kuchnia w zabudowie). To bez wątpienia optymalne rozwiązanie dla tych, którzy marzą o własnym „M”, ale nie mają szansy dołożyć wystarczającej kwoty, by sfinansować zakup gotówką. Niemniej nie każdy ma wiedzę na temat tego, jak wyliczyć zdolność kredytową lub orientacje w bieżących ofertach rynkowych. Co w takiej sytuacji? Warto skorzystać z pomocy eksperta finansowego. Reprezentant firmy specjalizującej się w pośrednictwie finansowym, ma dostęp do ofert z różnych banków, przez co jest w stanie podpowiedzieć, którego z nich kryteria spełniamy. Do tego, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu jest w stanie wyjaśnić nam niuanse, w tym te związane z rodzajami oprocentowania kredytów hipotecznych itd.