45 Sympozjum GAP Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna

W dniach 19-21 maja w Zakopanem odbyło się 45 Sympozjum GAP Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna.  Podobne wydarzenia odbywają się dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Pomysłodawcą i gospodarzem każdego Sympozjum jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, założyciel Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Są to spotkania dające studentom Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, pracownikom uczelni wyższych, zaproszonym prelegentom oraz gościom, którymi są często praktycy biznesu, możliwość dyskusji na tematy związane z gospodarką, administracją i społeczeństwem.

Tegoroczne sympozjum poświęcone było tematom: Firma-Idea: nowe podejście do wartości w biznesie oraz Spółdzielczość.

To właśnie z powodu tematu drugiego dnia sympozjum wzięliśmy czynny udział w tym niezwykłym wydarzeniu. Artur Nowak-Gocławski jako jeden z czterech gości debaty moderowanej przez Joannę Brzozowską-Wabik pt. Nowa Era Spółdzielczości opowiadał o naszej spółdzielni. Opowiadał o tym, dlaczego w roku 2010 zdecydowaliśmy się na założenie spółdzielni w niełatwej branży pośrednictwa finansowego, jakimi wartościami się kierujemy i jakie efekty w związku z tym osiągamy.

Biorąc pod uwagę, że koncepcja „FIRMA jako IDEA „ to formuła prowadzenia biznesu nowej generacji – na styku współczesnej ekonomii, szeroko pojętej kultury i przyspieszonego rozwoju społeczeństw, FIRMA IDEA to firma oparta na wartościach, dostrzegająca potrzeby i szanująca wszystkich interesariuszy. Po dwóch dniach sympozjum dało się słyszeć w kuluarach komentarze, że spółdzielnia prowadzona z zachowaniem ducha idei spółdzielczości, choć przez niektórych postrzegana jako archaiczna formuła  prowadzenia biznesu to naturalna FIRMA IDEA.

Poziom merytoryczny sympozjum oraz uatrakcyjnienie całego wydarzenia bogatym i bardzo różnorodnym programem kulturalnym i rozrywkowym powoduje, że czas spędzony podczas tych dni możemy z pełną odpowiedzialnością uznać za bardzo pożyteczny i udany.