Wspieramy Fundację Dziedzictwa Kulturowego

EWA SWIERCZEWSKA LIPIEC 2015

ANG SDK oraz Fundacja „Będę Kim Zechcę” pomagają inwentaryzować polskie nagrobki w Inflantach Polskich (Łotwa). Między innymi dzięki naszemu skromnemu wsparciu finansowemu oraz rzeczowemu udzielonemu Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w lipcu 2015 udało się odnowić ponad 200 polskich grobów w rejonach Rzeżycy i Lucynia. Cieszymy sie, że mogliśmy wspomóc tą szlachetną inicjatywę 🙂

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego powstała w 2012 roku, a jej celem jest ochrona i promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego. Dzięki hojności donatorów Fundacji udaje się przywrócić do dawnej świetności liczne obiekty polskiej kultury i przekazać je przyszłym pokoleniom. W ramach ostatniej akcji inwentaryzacyjnej polskich nagrobków w Inflantach na Łotwie, wraz z Fundacją „Będę Kim Zechcę” chętnie przekazaliśmy dofinansowanie oraz użyczyliśmy auta na potrzeby lipcowej edycji projektu w rejonach Rzeżycy i Lucynia. Dzięki ogromnej pracy wolontariuszy Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, którzy odwiedzili  ok. 300 cmentarzy, udało się znaleźć i zinwentaryzować ponad 200 polskich grobów.

Więcej o akcji Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, o tym jak można wspomóc akcje inwentaryzacyjną i gdzie wpłacać fundusze na wsparcie, dowiecie się na stronie Fundacji.

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych od początku swojej działalności angażuje się w inicjatywy wspomagające wartościowe akcje społeczne. Od 2013 roku powołana została Fundacja „Będę Kim Zechcę”, której zadaniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi poprzez realizowane programy stypendialne i edukacyjne oraz promocja wolontariatu pracowniczego wśród pracowników, współpracowników i przyjaciół Grupy ANG.