Czy CSR to tylko kwiatek do kożucha? – o społecznej odpowiedzialności biznesu podczas Kongresu Consumer Finance

ANG GRUDZIEŃ 2013

12 grudnia odbył się IX Kongres Consumer Finance, podczas którego obok zagadnień związanych z trendami i wyzwaniami  na rynku consumer finance omawiany był również nowy model biznesowy w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestnikami kongresu byli przede wszystkim członkowie wyższej kadry zarządzającej z sektora bankowości, ubezpieczeń, doradztwa i pośrednictwa finansowego.

W panelu dyskusyjnym, którego moderatorem był Artur Nowak Gocławski udział wzięli Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG (Grupa Kapitałowa KRUK) oraz Krzysztof Wiecha, Członek Zarządu Generali. Paneliści dyskutowali o tym czy biznes zrównoważony ekonomicznie, społecznie i środowiskowo jest realny w instytucjach finansowych, czy można sprzedawać produkty w sposób odpowiedzialny, jak pogodzić zyskowność w sprzedaży produktów finansowych z etyką w biznesie i obowiązującymi regulacjami?

Doświadczenie ERIF pokazuje, że  społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób na prowadzenie przedsiębiorstwa, który musi być obecny na wszystkich poziomach funkcjonowania organizacji. W przypadku ERIF strategia koncentruje się na pomaganiu dłużnikom w wychodzeniu na prostą – 2/3 wszystkich spłat długów odbywa się na zasadzie ugody.

W przypadku GENERALI strategia społecznej odpowiedzialności biznesu koncentruje się wokół klientów i budowania z nimi długoterminowych relacji.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z etyką – przedstawiciele obu firm zgadzają się, że działanie w sposób etyczny, etyczna sprzedaż nie stoją w sprzeczności z zyskiem,  mogą i powinny iść ze sobą w parze. Jako społeczeństwo dopiero będziemy dojrzewać do tego żeby budować modele biznesowe oparte na etyce jako te dające największe korzyści klientom. Jak pokazuje przykład z Wielkiej Brytanii, 31 % klientów the Co-operative Bank wybiera jego usługi z powodów wyłącznie etycznych (badanie przeprowadzone w 2003r. na grupie 2 mln klientów), a co więcej klienci ci są bardziej lojalni i skłonni do korzystania z innych usług i produktów Banku, niż klienci wybierający tą firmę z innych powodów.

CSR to długodystansowy kurs

Na pytanie czy firmy powinny ponosić odpowiedzialność za to żeby świat był lepszy czy raczej zostawić to np. organizacjom pozarządowym Krzysztof Wiecha odpowiedział, że przedsiębiorstwa mają bardzo duży wpływ na otoczenie i nie funkcjonują w próżni, ponoszą więc społeczną odpowiedzialność. Firmy powinny budować odpowiedzialną kulturę organizacyjną opartą na zaangażowaniu i zaufaniu. Edyta Szymczak podkreśliła, że podejmując odpowiedzialne działania już teraz będziemy mogli zrealizować ambitne założenia opisane w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu, 2050”. Społeczna odpowiedzialność biznesu to długodystansowy kurs, który wybiera przedsiębiorstwo.

Wartości nie tylko na afiszach

Na pytanie czy można budować organizację nie koncentrując się na wartościach, przedstawiciele obu firm zaznaczyli że znaczenia wartości dla funkcjonowania przedsiębiorstwa nie można podważać. Ważne jest aby liderzy nie tylko mówili o tym co jest dla nich ważne, ale przede wszystkim przekazywali wartości w swoim działaniu. Zasady i wartości nie mogą funkcjonować tylko na afiszach. Ważna jest edukacja nt. etycznego działania przedsiębiorstwa oraz tworzenie systemów, które wspomogą przełożenie wartości i zasad na praktykę.

kongres