Aktualności

ANG promuje działania innowacyjne w sektorze spółdzielni pracy.

„Jedną bowiem z podstawowych wartości ruchu spółdzielczego, aczkolwiek często praktykowaną w niewystarczającym stopniu, jest współpraca między spółdzielniami. Zaangażowanie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych w realizację projektu „Wsparcie członków rad nadzorczych spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych w procesie zarządzania spółdzielnią” jest doskonałą formą realizacji tej zasady i może stanowić wzór dla innych.” To […]

ANG promuje działania innowacyjne w sektorze spółdzielni pracy.
KATARZYNA DMOWSKA

Nie zasypiamy gruszek w popiele :)

Dwa największe wyzwania Sektora Pośrednictwa Finansowego 2014 roku 25 lutego 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stałej Sektora Pośrednictwa Finansowego przy KPF. W zgodnej opinii członków Komisji, jednym z najważniejszych problemów, wymagających stałej uwagi, jest stan kondycji etycznej tego sektora.  – Nasilające się w ostatnim czasie przypadki nieuczciwych praktyk rynkowych wymagają zdecydowanych działań i współpracy […]

Nie zasypiamy gruszek w popiele :)
AGNIESZKA GUGALA

Certyfikat Dobrych Praktyk :)

Śpieszymy donieść, że Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zatwierdziła raport z etycznego audytu wewnętrznego i potwierdziła, że ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH jest w gronie Członków KPF w pełni akceptujących zobowiązania, wynikające z przyjętych ZASAD DOBRYCH PRAKTYK. Fakt ten potwierdza załączony Certyfikat 🙂

Certyfikat Dobrych Praktyk :)
KATARZYNA DMOWSKA

Apel o zachowanie standardów etycznych na rynku pośrednictwa finansowego

Zarówno jako uczestnik rynku pośrednictwa finansowego jak i członek KPF podpisujemy się pod tym apelem. Dla nas zawsze standardy etyczne miały ogromne znaczenie. Apel o zachowanie standardów etycznych na rynku pośrednictwa finansowego Poprawa koniunktury na rynku pośrednictwa kredytowego nie może być usprawiedliwieniem dla nierzetelnych praktyk rynkowych w sektorze usług finansowych. Apel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych o […]

Apel o zachowanie standardów etycznych na rynku pośrednictwa finansowego
AGNIESZKA GUGALA

4.FundForum z udziałem ANG

Już 11 marca br. odbędzie 4.Fund Forum Analiz Online. (http://www.fundforum.pl/#4-fundforum-IV_FF_prelegenci). Konferencja ta jest jedną z nielicznych inicjatyw ukazującą rynek produktów inwestycyjnych z różnych perspektyw: od  zarządzających aktywami, poprzez firmy zajmujące się ich oceną, po doradców finansowych. W tym roku będziemy tam obecni nie tylko jako uczestnicy, ale za pośrednictwem ciała naszego założyciela Artura Nowak-Gocławskiego także […]

4.FundForum z udziałem ANG
KATARZYNA DMOWSKA

Powołano Komisję Stała Sektora Pośrednictwa Kredytowego

Jako współautorzy tej inicjatywy bardzo się cieszymy, że KPF powołała Komisję Stała Sektora Pośrednictwa Kredytowego. Szersza informacja w poniższym artykule, który ukazał się w PRnews 22 stycznia.

Powołano Komisję Stała Sektora Pośrednictwa Kredytowego
PAWEL LIPIEC

9 pytań do Lechosława Sengera

Dlaczego ludzie zostają doradcami? Czasami dlatego, że chcą coś zmienić. A tacy ludzie dobrze się odnajdują w Spółdzielni, nie tylko ze względu na wspólne wartości. Wydaje Wam się, że zawód doradcy nie daje stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa? Zobaczcie co mówi Lechosław.

9 pytań do Lechosława Sengera
PAWEL LIPIEC

9 pytań do Piotra Szymczaka

Dziś na trudne pytania odpowiada Piotr, który jest naszym człowiekiem w Krakowie. A mówi między innymi o tym jakie wartości w biznesie ceni najbardziej oraz dlaczego zdecydował się na działanie w Spółdzielni i co sobie tutaj ceni. Piotr „sprzedał” nam też patent na to jak pracując 24 godziny na dobę znaleźć czas na hobby.

9 pytań do Piotra Szymczaka
PAWEL LIPIEC